แพลนเน็ตทรี (Planet Tree), Robocrop (ชื่อในระหว่างการพัฒนา)
Planet Tree, Robocrop (working title)

เป็นผลงาน Kinetic Sculpture ชิ้นที่ 3 ของวิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ ที่พัฒนาต่อเนื่องมาจาก ไมยราบ (vimeo.com/4641333) และ Not Quite a Total Eclipse (จะuploadเร็วๆนี้) สำหรับผลงานชิ้นนี้มุ่งเน้นไปที่การนำผลงานมาประยุกต์ใช้งานแบบถาวรร่วมกับสถาปัตยกรรมภายใน แทนที่จะเป็นการจัดแสดงในช่วงเวลาจำกัดสำหรับนิทรรศการศิลปะ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการพัฒนาทางเทคนิคและวิศกรรมแล้ว ก็ได้มีการค้นหาและพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของความงาม ในส่วนทีชัดเจนที่สุดก็คือการปรับการเรียงตัวของจุดเคลื่อนไหว จากเดิมเป็นการเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน ปรับเปลี่ยนเป็นแบบไขว้สลับกัน เมื่อผสมผสานกับรูปทรงของใบที่ออกแบบให้สอดประสานกันแล้ว ทำให้การรับรู้รูปทรงเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวมีความหลากหลายขึ้น คาดเดาได้ยากขึ้นในแต่ละมุมมอง และสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวได้หลากหลายขึ้น อย่างไรก็ตามรูปแบบการเคลื่อนไหวในvideo ที่แสดงให้เห็นนี้ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและสำรวจ ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดในvideoชิ้นต่อไป

Planet Tree is the third kinetic sculpture by Wit Pimkanchanapong. It has been developed from his installation art works, "My-Ya-Rab" (vimeo.com/4641333) and "Not Quite a Total Eclipse" (will soon be upload). "Planet Tree" focuses on applying the kinetic sculpture for a more permanent feature by incoporating it with interior architecture, instead of showing it within limited timeframe of art exhibitions.

However, this work is not only a result of the artist's development in terms of techniques and engineering, it also reflects a refined vision in terms of aestetics. It can be seen from the arrangement of the fins. From the previous works, the fins were arranged in the same direction, but in this works the fins are arranged in hatched alignment. As the fins' shapes have been designed to fit the alignment, when they move, the work gives diverse outcomes overtime. It is not static and predictable by looking at it from different points of views.
Note: the movement displayed in this video is still under an ongoing development process. The next exploration will be shown in the next video clips.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…