Soru 1: Ağaç örneğinden hareketle, hem “bütün daire-i imkân ve daire-i vücûba bakan, hem o iki şecere-i azîmenin birtek dalı hükmünde olan imanın erkân-ı sittesi ve o erkânın bütün dal ve budakları” arasında, hem de,“İslâmiyetin erkân-ı hamsesi ve o erkânın ta en ince teferruatı ve en küçük âdâbı...” aralarındaki münasebet ve muvazeneye dikkat çekiliyor.

a. İmkân ve vücub daireleri ne demektir, imanın erkân-ı sittesi, bu dairelere nasıl bakmaktadır? İmanın o iki şecere-i azimenin bir tek dalı olması ne anlama geliyor?
b. O erkanın dal ve budakları, tâ en ince teferruatı ile aralarında bir tenasüp gözetilerek muvazeneli bir surette tarif edilmesini nasıl anlamalıyız? Ayrıca akl-ı beşerin bu tenasübü ve bu tarifi idrakten aciz kalması ve hüsnüne hayran olması nasıl oluyor?
c. "O imanın bir budağı olan İslamiyet’in beş şartının aralarında... ve en cüz-i semeratına varıncaya kadar..." tam bir muvazenenin muhafaza edildiğinin delillerini öğrenebilir miyiz?
d. “Kur’an-ı cami’in nusus, vücuh, işarat ve rumuzundan çıkan şeriatı kübra-yı islamiye” cümlesini nasıl anlamalıyız?

Soru 2: On üçüncü söz'ün birinci makam'ının sonunda “Beyanat-ı Kur'ân'iyenin, beşerin ilm-i cüz'îsine, bâhusus bir ümmînin ilmine müstenid olamayacağı ifade ediliyor ve “Hamd O Allah’a mahsustur ki, kuluna kitabı indirdi ve onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı. Kehf Sûresi, 1” âyet-i nazara veriliyor.

Felsefe ile Kuran’ın hikmetini nazara veren bu sözün bu paragrafla son bulmasının hikmeti ne olabilir?

Soru 3: Bu makam “Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir.” cümlesi ile başlamaktadır. “Cazibedar fitneden” maksat nedir? İmansızlık mı, sefahat mı? Daha aklını kaybetmeyen gençler tabirinden ne anlamalıyız?

Soru 4: "Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız?" diye, Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere Üstadımız öncelikle kabri nazara veriyor. Gençlere tebliğ hususunda ölüm ve kabri nazara vermek faydalı mıdır?

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…