cynulliadcymru.org

Mae’n ddeg i Gymru o ran gwneud cyfreithiau bellach, wrth i’r Frenhines roi Cymeradwyaeth Frenhinol i Fesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch y Diwydiant Cig Coch (Cymru).

Bydd y gyfraith newydd, a elwir yn Fesur y Cynulliad, yn rhoi’r prif gyfrifoldeb i Weinidogion Cymru ynghylch sut y cesglir ac y defnyddir yr ardoll cig coch yng Nghymru, I ariannu hyrwyddiant y diwydiant.

Ac mae’r Mesur hwn yn sicrhau ein bod wedi cyrraedd ffigurau dwbl ers i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gael y grym i wneud cyfreithiau yng Nghymru yn 2007.

Dywedodd Dafydd Elis-Thomas AC, Llywydd y Cynulliad: “Ers i ni gael y pwerau hyn rydym wedi cynyddu’r dewisiadau sydd ar gael o ran addysg i bobl ifanc ac mae bellach wedi’i gynnwys mewn deddfwriaeth fod yn rhaid rhoi’r cyfle i blant bach fwyta prydau iach mewn ysgolion..

“Dyma ddau yn unig o’r deg Mesur sydd wedi’u pasio gan y Cynulliad Cenedlaethol ers 2007.

“Felly gall pobl Cymru weld bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru’n gwneud gwir wahaniaeth i fywyd mewn cymunedau trwy Gymru.”

Bydd y Mesur Cig Coch yn sicrhau bod Gweinidogion Cymru’n atebol yn uniongyrchol am y diwydiant cig coch.

A bydd ganddynt y pwer o ran y dulliau y caiff yr ardoll cig coch a’r trefniadau cymorth sy’n gysylltiedig â hyn eu darparu yng Nghymru.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…