Odsevi zavesti
Ivo Mršnik, risbe in grafike

Sol Lewitt: Knjiga, stroj, ki ustvarja umetnost
17. 6.–29. 8. 2010

Ivo Mršnik (1939) je slovenski akademski slikar in grafik. Leta 1968 je diplomiral na oddelku za slikarstvo ALU v Ljubljani in se istega leta zaposlil kot likovni pedagog na osnovni šoli Vič v Ljubljani, hkrati pa je do leta 1970 nadaljeval s študijem slikarske specialke pri prof. Maksimu Sedeju in študij grafične specialke pri prof. Riku Debenjaku in prof. Marjanu Pogačniku. Grafično specialko je dokončal leta 1972, na slikarski specialki pa je diplomiral leta 1975 pri prof. Gabrijelu Stupici. Od leta 1978 do 2005 (ko se je upokojil) je bil zaposlen kot profesor za risanje in grafiko z metodiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Živi in ustvarja v Dragomerju pri Brezovici. Sodeloval je na več kot stotih samostojnih in skupinskih razstavah in prejel tudi nekaj nagrad za grafiko in risbo. Med bolj odmevnimi predstavitvami je bilo sodelovanje na drugem trienalu slovenske umetnosti U3 (leta 1997 v Moderni galeriji v Ljubljani) in samostojna razstava v Mali galeriji v Ljubljani leta 2004.
Kustosinja: mag. Breda Škrjanec

Sol LeWitt (1928–2007) je s svojimi na videz preprostimi geometričnimi »strukturami« (izrazom, ki je po njegovem bolje označeval njegove skulpture), risbami in ekstatično obarvanimi in divjimi stenskimi slikami postal zvezdnik sodobne ameriške umetnosti. LeWitt je pomagal pri uveljavitvi konceptualne umetnosti in minimalizma kot vodilnih gibanj povojnega časa. Bil je pokrovitelj in prijatelj številnih mladih in starejših umetnikov svojega časa. Umetnost je reduciral na nekaj temeljnih oblik (kvadrat, krog, in trikotnik), barv (rdeča, rumena, modra in črna) in vrste črt. Veliko tega, kar je zapustil, je ostalo kot ideja in navodilo: misel, o kateri je treba razmisliti, načrt za risbe ali dejanja, ki se jih bi dalo izvesti.
Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Viaindustriae iz Foligna v Italiji, po izboru Emanuela de Donna in Giorgia Maffei, ki sta avtorja kataloga Sol LeWitt Artist's Book, predstavlja vlogo knjige umetnika kot umetniške oblike, ki je ključ za razumevanje LeWittove ustvarjalne poti, zato so knjige predstavljene v kronološkem redu. Knjiga umetnika zaznamuje razna obdobja LeWittovega umetniškega delovanja, z njimi pojasnjuje metode in pomene svoje umetnosti. Vsaka knjiga, ki jo je ustvaril Sol LeWitt, je zlahka prepoznavna, je manifestativno in nezmotljivo »njegova«.

_______________________________________________

Reflections of Consciousness
Ivo Mršnik: Drawings and Prints

Sol LeWitt
The Book: A Machine That Makes Art
17. 6.–29. 8. 2010

Ivo Mršnik (b. 1939) is a Slovene painter and printmaker. In 1968, he graduated from the department of painting of the Academy of Fine Arts in Ljubljana and that same year was hired as an art teacher at the Vič Primary School in Ljubljana. At the same time he pursued his specialist degrees, studying painting with Prof. Maksim Sedej and printmaking with Profs. Riko Debenjak and Marjan Pogačnik. He completed his specialist programme in printmaking in 1972, and his specialist programme in painting, with Prof. Gabrijel Stupica, in 1975. From 1978 to 2005 (when he retired), he worked as a professor of drawing and printmaking, along with their teaching methodology, at the Pedagogical Faculty of the University of Ljubljana. He lives and makes art in the village of Dragomer near Brezovica. He has taken part in more than a hundred solo and group exhibitions and has received several awards for his printmaking and drawing. His more notable presentations include his participation at U3 – The 2nd Triennial of Slovene Art (Moderna galerija, Ljubljana, 1997) and his solo show at the Mala galerija in Ljubljana in 2004.

Sol LeWitt (1928–2007) became a star of contemporary American art with his seemingly simple geometric “structures” (a term he believed was a better description of his sculptures), drawings, and wild, ecstatically coloured wall paintings. LeWitt helped establish conceptual art and minimalism as the leading movements of the post-war era. He was a patron and friend to many artists of his day, both young and old. He reduced art to a few basic shapes (square, circle, triangle), colours (red, yellow, blue, black), and lines. Much of what he left behind has remained in the form of an idea or directive: a notion that needs to be considered, a plan for a drawing, or possible actions to be carried out.
The present exhibition, which was created in collaboration with Viaindustriae, in Foligna, Italy, shows the role of the LeWitt’s books as art forms that hold a key to understanding the artist’s creative path; for this reason, the books are displayed in chronological order. The artist’s book marks the various periods of LeWitt’s artistic career, and through them he explains the methods and meanings of his art. Each of the books Sol LeWitt made is easily recognizable as being manifestly and unmistakably “his”.
Curated by Emanuele de Donno and Giorgio Maffei.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…