Lees meer op forumatotz.nl/

Wie in onze samenleving wil meekomen moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. Dat zijn basisvoorwaarden voor een volwaardig bestaan. Voor betrokkenheid, ontplooiing en mee kúnnen doen. Het is zó vanzelfsprekend, dat we er zelden bij stilstaan.

Lezen en schrijven is altijd en overal nodig. Op school, bij de dokter, voor het invullen van formulieren van de gemeente, op het werk. Om de aanbiedingen van de supermarkt te begrijpen, de krant of de ondertiteling van de televisie te lezen. Om te genieten van een boek, te e-mailen, sms'en of een verjaardagskaart te sturen. Ook dit is vanzelfsprekend.

Lezen en schrijven is voor veel Nederlanders niet zo vanzelfsprekend. Anderhalf miljoen volwassenen in Nederland beheersen die vaardigheden niet. Ze zijn laaggeletterd en kunnen onvoldoende of helemaal niet lezen, schrijven en rekenen. Een miljoen mensen geboren en getogen in Nederland, een half miljoen die als immigranten kort of lang geleden hiernaartoe zijn gekomen. Ook een schrikbarend groot aantal kinderen kampt met een te grote leesachterstand om mee te kunnen komen op school; per jaar verlaten ruim 40.000 kinderen de basisschool met een leesachterstand van twee jaar.

Dit maakt ons sprakeloos.

Laaggeletterdheid is om ons heen, maar het is een onzichtbaar maatschappelijk vraagstuk. Er zijn geen uiterlijke kenmerken, er gelden geen kledingvoorschriften, er zijn geen waarschuwingsborden. Zelfs voor hun directe omgeving kunnen mensen hun achterstand jarenlang verborgen houden. Op hun werk kunnen en willen ze er niet openlijk voor uitkomen. Thuis wordt het genegeerd. Vaak schamen ze zich ervoor om hun onvermogen te erkennen, zelfs tegen hun naaste familieleden.
Geletterdheid is een basisrecht voor ieder individu. Lezen en schrijven verruimen de horizon van het bestaan en hebben een praktisch nut. Het heeft ook een maatschappelijke dimensie. De samenleving heeft nu en in de toekomst mensen nodig die kunnen meewerken om ervoor te zorgen dat Nederland een hoogwaardige economie blijft. Een land dat zijn positie in Europa en in de wereld weet te verbeteren en te handhaven en dat iedereen de mogelijkheid biedt een bijdrage te leveren aan de economie. Daarom kan niemand buitengesloten blijven en is een geletterde beroepsbevolking onmisbaar. Onze toekomstige welvaart hangt af van het vermogen van alle Nederlanders om te kunnen lezen, schrijven en rekenen.

Het goede nieuws is: het probleem is oplosbaar. Maar dat gaat niet vanzelf.
Bestrijding van laaggeletterdheid vraagt om een gezamenlijke aanpak van individuen, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Om een grotere alertheid in de samenleving over het bestaan en de omvang van de uitdaging waar we gezamenlijk voor staan. Het Forum AtotZ hecht een groot belang aan een brede aanpak van dit maatschappelijke probleem. Wij roepen daarom het nieuwe kabinet op om de volgende zin in het regeerakkoord op te nemen:

Dit kabinet doet er alles aan om het aantal laaggeletterden in Nederland voor 2014 met 50% te verminderen.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…