ttp://www.sanelajahic.blogspot.com

"Stroji za cinike in perfekcioniste so trije objekti, ki sestavljajo navidez nemogoče podobe. Inteligenco strojev določa obsesivna formalistična estetika in brezhibno delovanje, ki se postavlja proti konvencijam postmodernizma. 'Maska' iz stekla nas zaščiti pred vsiljivo fragmentiranostjo sodobnega subjekta. Robotska konstrukcija v 'Ognjeni sliki' določa eksplozivne nivoje v mešanici kerozina. Izgorevanje je možno uravnavati s subtilnimi premiki senzorne rokavice za taktilno oblikovanje goreče slike. Podobo lahko nadziramo, a hkrati nam stalno uhaja iz nadzora. Hekani 'Pletilni stroj' je utopični sistem, ki bo v času razstave spletel podobo iz pikslov, ki so prevedeni v zanke. Slika ne obstaja več izven digitalne percepcije. Vsebina podobe bo vidna le za kratek čas ob koncu razstave, ko bo pletilni stroj podobo izbrisal / podrl." (Ida Hiršenfelder)

Avtorica bo aktivirala 'Ognjene slike' vsak delavnik od 18. do 20. ure.
Povezava: sanelajahic.blogspot.com

Zahvala: Andrej Primožič, Manuel Odendahl, Franci Černelč, Marjan Matanovič in Zvonko Drobnič.

Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, MOL - Oddelek za kulturo in ŠOU v Ljubljani.

------------------------------

SANELA JAHIĆ: Machines for Cynics and Perfectionists
Kapelica Gallery, Kersnikova 4, Ljubljana

"Machines for Cynics and Perfectionists" are three objects, which produce seemingly impossible images. Contrary to the postmodernist conventions, the machine intelligence is determined by obsessive formalist aesthetic and flawless operation. "Mask" out of glass protects us from the intrusive fragmentation of the contemporary subject. The robotic construction in "Fire Painting" sets off explosive levels of kerosene. Its burning can be handled with subtile movements of the sensory data glove for tactile formulation of the fiery image. Thus, the image can be manipulated, yet it constantly escapes control. Hacked "Knitting Machine" is the utopian system, which knits an image out of pixels for the duration of the exhibition. Here the pixel is translated into a noose. The image does not exist outside the digital perception anymore. Its content will be revealed only for a short time at the end of the exhibition and a moment later the Knitting machine will unravel the image like an old pullover with the knitting threads winding back onto the spools.

The author will activate "fire paintings" every workday from 18.00 - 20.00.
Link: sanelajahic.blogspot.com

Thank you: Andrej Primožič, Manuel Odendahl, Franci Černelč, Marjan Matanovič and Zvonko Drobnič.

The project is supported by: Ministry of Culture RS, MOL - Department for Culture and ŠOU in Ljubljana.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…