Det skulle visa sig att mayafolket hade rätt. Fredagen den 21 december 2012 blev en ödesdiger dag för den mänskliga civilisationen. Upplopp, kaos, tragedi, hutlösa priser på kebab och falafel samt långa toalettköer var bara början på slutet.

I en nära framtid av mörker, kyla, ravioli och radioaktivitet hittar vi några få tappra överlevare som lyckats hålla sig vid liv i Lundagård. Ett liv utan studiemedel, sömn och fotriktiga skor. Att bygga upp en ny värld blir inte lätt när hungern och vattenbristen ställer till med stora besvär och konflikter. Förskräckliga faror lurar bakom varje gatuhörn. Kommer de att lyckas överleva sin kamp mot människoätare, punschpundare och det karga Lundensiska klimatet...?

Wermlandsspexet 2011 presenterar APOKALYPSEN!

Föreställningarna ges:

Fredagen 2/12 kl. 19.00 (..)
Lördagen 3/12 kl. 15.00 (..) & kl. 19.00 (..)
Söndagen 4/12 kl. 15.00 (..)

Biljetter finns att köpa av valfri wermlandsspexare,
Via internet på wermlandsspexet.se,
på studentinfo i AF-borgen och
på Wermlands nations expedition.

Pris:
medlemmar i Studentlund: 60 kr
övriga: 80 kr

Föreställningen spelas i ABF's nya lokaler på Bangatan 10A i Lund.

Warmt välkomna!

IN ENGLISH

Wermlands spex 2011 presents The APOCALYPSE!

It would appear that the Mayans were right. Friday, December 21, 2012 was a fateful day for the human civilization. Riots, chaos, tragedy, outrageous prices on kebabs and falafel and long toilet queues were just the beginning of the end.

In the near future of darkness, cold, ravioli and radioactivity we find a few brave survivors who managed to stay alive in Lundagård. A life without study loans, sleep and well-fitting shoes. To build a new world will not be easy when hunger and water shortages, make life extremely difficult and conflicts arise. Terrible dangers are lurking behind every corner. Will they manage to survive their fight against man-eaters, punch junkies and the terrible Lundian climate ...?

Performances will be held:

Friday 2 / 12 at. 19:00 (..)
Saturday 3 / 12 at. 15:00 (..) & at. 19:00 (..)
Sunday 4 / 12 at. 15:00 (..)

Tickets can be purchased by any Wermlands frolic;
Via the internet at wermlandsspexet.se,
of student information in the AF-building and
on Wermlands nation's expedition.

price:
members of Studentlund: 60 SEK
other: 80 SEK

The show will be played in ABF's new premises at 10A Bangatan in Lund.

Warm welcome!

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…