1. Akhanda Mandalakaram
Vyaptam Yena Characharam
Tat Padam Darshitam Yena
Tasmai Shri Gurave Namaha

2. Agnyaana Timiraandhasya
Gnyaana Anjana Shalaakayaa
Chakshuhu Unmeelitam Yenam
Tasmai Sri Gurave Namaha.

3. Guru Brahma Guru Vishnu
Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshat Param Brahma
Tasmai Shri Gurave Namah

4. Sthaavaram Jangamam Vyaaptam
Yatkinchit Sacharaa Charam
TatPadam Darshitam Yena
Tasmai Sri Gurave Namaha.

5. Chinmayam Vyaapi Yatsarvam
Trailokya Sacharaa Charam
TatPadam Darshitam Yena
Tasmai Sri Gurave Namaha.

6. Sarvasrutisisoratns virajitapadambujaha
Vedantambujasuryaya tasmai sri gurave namaha

7. Chaitanyam sasvatam santam vyomatitam niranjanaha
Bindunadakalatutah tasmai sri gurave namaha

8. Jnanasakti-samarudah tatva-mala vibhusitah
Bhukti-mukti-pradata cha yasmai sri gurave namah

9. Aneka Janma Sampraapta
Karma Bandha Vidaahine
Atma Gnyaana Pradaaneyna
Tasmai Sri Gurave Namaha.
10. Sosanam bava-sindhoscha jnapanam sara-samapadah
Gurorpadodakam samkyak tasmai sri gurave namah

11. Na guroradikam tatvam na guroradhikam tapah
tattva-jnanat param nasti tasmai sri gurave namah

12. Mannathah sri jahannathah madguruh sri jagadguruh
Madatma sarvabhutatma tasmai sri gurave namah

13. Gururadiranadischa guruh parama-daivetam
Guroh parataram nasti tasmai sri gurave namah

14. Dhyanamoolam Guru Murti Pujamoolam Guropadam
MantraMulam Gurovakyam Moksha Moolam Gurokrpa

Many thanks Mahadev Saraswati
Hari Om Tat Sat

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…