- එන අවුරුද්දෙවත් රටට වැඩක් කරන්න අපට පුළුවන් වෙයිද?
- ඩයස්පෝරාවෙන්...
- අමාත්‍ය වාසුදේවට ඩයස්පෝරා සාමාජිකයන් මොනවද කිව්වේ?
- මේ අවුරුද්දයි, එන අවුරුද්දයි, බලාපොරොත්තුයි...
- මායාවක්වන චිත්‍ර කලාවේ මායා සිතුවම...

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…