De concurrentiepositie van de Nederlandse kust staat onder druk. Het ontbreken van een duidelijk profiel voor de individuele kustplaatsen speelt hier een belangrijke rol in. Met dit project heeft Atelier Kustkwaliteit (atelierkustkwaliteit.nl) een koppeling gemaakt tussen kustveiligheidsmaatregelen, de gebruiksmogelijkheden, en de ruimtelijke kwaliteit van de bestudeerde kustplaatsen. De opgave is het kustproduct (totaal aan voorzieningen en accommodaties) te innoveren en verbeteren door een kwaliteitsslag vanuit de basis van een versterking van bestaande identiteiten (kernkwaliteiten, authenticiteit, uniciteit). Voor elk van de strategieën is een korte animatie gemaakt waarin de maatregelen tot 2100 gevisualiseerd zijn. Al deze video's zijn op dit kanaal te vinden. Bovendien verschijnen de resulaten van het deelproject waar .FABRIC (fabrications.nl) aan bij heeft gedragen binnenkort in boekvorm.

Beoogd doel na ingrijpen
Door suppletie van grote volumes zand aan weerszijden van de wering en het naar verwachting inwaaien en vervolgens vastleggen van het zand aan de landzijde van de zeewering, wordt er in deze strategie een binnenwaartse versterking voorzien. De Pettemer zeewering wordt een hybride kering waar de harde kustverdediging aan beide zijden wordt ingepakt door zand. Hierdoor wordt de golfbelasting verminderd en de kering verhoogd. De duinenrij ten noorden van deze kering wordt versterkt aan de binnenzijde (landwaarts) om zo een robuuster duin te realiseren. Aan de zeezijde zal naar alle waarschijnlijkheid blijvend zand moeten worden gesuppleerd om het kustfundament hier robuust te houden.

Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op de vingeroefening uitgevoerd tijdens het Atelier Petten. De ontwerpers onderstrepen dat (intensief) technisch onderzoek m.b.t. de waterveiligheid, de morfologische en ecologische effecten nodig is om inzicht te krijgen in de risico’s en effecten voor de omgeving.

Projectleiding:
Olv Klijn
Eric Frijters

Project team:
Bas Driessen
Siebe M. Voogt
Ivo de Jeu
Greta Mozzachiodi
Nuria Ripoll

Atelier Kustkwaliteit is een (onafhankelijke) werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Het atelier wordt mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Voor contact of meer informatie verwijzen wij naar onze website: Atelierkustkwaliteit.nl

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…