De concurrentiepositie van de Nederlandse kust staat onder druk. Het ontbreken van een duidelijk profiel voor de individuele kustplaatsen speelt hier een belangrijke rol in. Met dit project heeft Atelier Kustkwaliteit (atelierkustkwaliteit.nl) een koppeling gemaakt tussen kustveiligheidsmaatregelen, de gebruiksmogelijkheden, en de ruimtelijke kwaliteit van de bestudeerde kustplaatsen. De opgave is het kustproduct (totaal aan voorzieningen en accommodaties) te innoveren en verbeteren door een kwaliteitsslag vanuit de basis van een versterking van bestaande identiteiten (kernkwaliteiten, authenticiteit, uniciteit). Voor elk van de strategieën is een korte animatie gemaakt waarin de maatregelen tot 2100 gevisualiseerd zijn. Al deze video's zijn op dit kanaal te vinden. Bovendien verschijnen de resulaten van het deelproject waar .FABRIC (fabrications.nl) aan bij heeft gedragen binnenkort in boekvorm.

Beoogd doel na ingrijpen
De aanleg van een golfbreker onderbreekt het kustlangse sedimenttransport en breekt golven. Hierdoor vindt lokaal, ter plaatse van de strekdam, sedimentatie plaats. Eenzelfde type sedimentatie in de ‘luwte’ van een strekdam zien we bij de pieren in IJmuiden en Hoek van Holland. Verder ten zuiden, maar vooral ten noorden (vanwege het netto sedimenttransport in noordelijke richting) vindt erosie plaats waar de kustlangse stroming zich herstelt en vindt plaats in gebieden waar zich een brede duinenrij bevindt. Deze erosie wordt acceptabel geacht. Wil de strekdam veiligheidseffect sorteren (dat wil zeggen sedimentatieproces opgang brengen en golfenergie terugbrengen) dan moet hij ook van een behoorlijk formaat zijn. Een dergelijke strekdam brengt hoge investeringen met zich mee.

Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op de vingeroefening uitgevoerd tijdens het Atelier Petten. De ontwerpers onderstrepen dat (intensief) technisch onderzoek m.b.t. de waterveiligheid, de morfologische en ecologische effecten nodig is om inzicht te krijgen in de risico’s en effecten voor de omgeving.

Projectleiding:
Olv Klijn
Eric Frijters

Project team:
Bas Driessen
Siebe M. Voogt
Ivo de Jeu
Greta Mozzachiodi
Nuria Ripoll

Atelier Kustkwaliteit is een (onafhankelijke) werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Het atelier wordt mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Voor contact of meer informatie verwijzen wij naar onze website: Atelierkustkwaliteit.nl

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…