آیا مسیحیت صرفاً یک طریقت روحانی است، یا همچنین یک نگرش جامع به همۀ عرصه های زندگی؟ آیا مسیحیان میتوانند با تمامی دل و جان در عرصه هایی همچون فرهنگ، هنز، تجارت، سیاست، و امثال اینها شرکت فعالانه داشته و اثرگذار باشند؟ آیا گسترش پادشاهی خدا تنها از طریق بشارت و خدمت کلیسایی امکانپذیر است یا اینکه مسیحی میتواند از طریق هنر، تجارت و تحقیق و دیگر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی خود پادشاهی خدا را بگسترد؟

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…