Crowds of people took part in a march in support for access to digital TV platform Trwam, which was organized on Sunday, March 4 in Krakow. Pospieszalski said, it was a march in defense of freedom, free media and unrestricted public access to information. Unfortunately, at present in our country does not comply with this (one of the most important, after all) the rights of citizens - the right to obtain reliable, truthful information.

Pospieszalski added that the citizens of our country feel that their country fails, it is not able to ensure their safety. The Polish state did not provide the security the President of Poland and dozens of other, meritorious Poles traveling in April 2010 to Katyn, and just yesterday - our country could not ensure the safety of traveling in Silesia, which resulted in a train accident in Zawiercie.

Celebrations began with Mass. concelebrated in the Church of o.o. Bernardine. After Mass. there was a march down the street Grodzka the Market Square, where the demonstration took place, and read the petition to NBC. The petition read the club's chairman Polish Newspapers from Gliwice.

After the demonstration, participants refused to pray for the victims of train crash in Zawiercie.
////////////////////////////////////////////
Tłumy ludzi wzięły udział w Marszu poparcia o dostęp do platformy cyfrowej TV Trwam, który został zorganizowany w niedzielę, 4 marca w Krakowie. Jak powiedział Pospieszalski, to był marsz w obronie wolności, wolnych mediów oraz nieograniczonego dostępu społeczeństwa do informacji. Niestety obecnie w naszym kraju nie przestrzega się tego (jednego z najważniejszych przecież) prawa obywateli – prawa do uzyskiwania rzetelnej, prawdziwej informacji.

Pospieszalski dodał też, że obywatele naszego kraju mają poczucie, że państwo ich zawodzi, nie jest w stanie zapewnić im bezpieczeństwa. Państwo polskie nie zapewniło bezpieczeństwa Prezydentowi RP i kilkudziesięciu pozostałym, zasłużonym Polakom udającym się w kwietniu 2010 r. do Katynia, i podobnie wczoraj – nasze państwo nie potrafiło zadbać o bezpieczeństwo podróżujących na Śląsku, czego efektem był wypadek pociągu pod Zawierciem.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną w kościele o.o. Bernardynów. Po mszy św. nastąpił przemarsz ulicą Grodzką do Rynku Głównego, gdzie miała miejsce manifestacja oraz odczytanie petycji do KRRiT. Petycję odczytała przewodnicząca klubu Gazety Polskiej z Gliwic.

Po zakończeniu demonstracji, zebrani odmówili modlitwę w intencji ofiar katastrofy kolejowej pod Zawierciem.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…