aleancalgbt.org

bashkohu me grupin në Facebook:
facebook.com/groups/aleancalgbt/

email: aleanca.al@gmail.com

----------------

Aleanca Kundër Diskriminimit të LGBT (lesbike, gej, biseksualë, transgjinorë) është një organizatë jo-qeveritare shqiptare që parashikon një shoqëri të lire, të hapur, dhe të barabartë për të gjithë identitetet seksuale e gjinore njerëzore.

Aleanca ka për qëllim krijimin dhe fuqizimin e komunitetit shqiptar LGBT, mbrojtjen e të drejtave të tij dhe luftën kundër diskriminimit të bazuar tek orientimi seksual dhe identiteti gjinor.

Aleanca nisi aktivitetet e saj në mars të vitit 2009, kur një grup vullnetarësh LGBT filluan punën mbi hartimin e programeve dhe aktiviteteve për komunitetin, dhe u regjistrua si organizatë jo-qeveritare në nëntor 2009.

Programet dhe aktivitetet e Aleancës LGBT përfshijnë:

1. Fuqizim i komunitetit LGBT në Shqipëri:
- Organizim i eventeve sociale të vazhdueshme për komunitetin me synim njohjen mes tyre dhe informimin për çështje LGBT (grupe javore diskutimi, festa javore, shfaqje filmash, pikniqe,klubi i librit, skuadër futbolli për vajza etj).
- Ndërlidhje e komunitetit shqiptar LGBT me ato në rajon (p.sh. pjesëmarrje në Gay Pride në Kroaci, informim i vazhdueshëm për zhvillime në rajon).
- Mbështetje për personat LGBT dhe familjarët e tyre që duan të ndajnë problemet me dikë që mund t’i kuptojë dhe ndihmojë.

2. Ndërgjegjësim dhe edukim publik
- Fushata publike informimi nëpërmjet shpërndarjes së materialeve informuese (fletushka, postera, broshura) në formë elektronike dhe duke ndaluar njerëzit në rrugë (p.sh. Doktorët e Homofobisë).
- Prezantime dhe leksione në universitete mbi historikun e lëvizjeve për të drejtat e njerëzve LGBT, për komunitetin LGBT në Shqipëri etj.
- Pjesëmarrje në emisione televizive dhe radiofonike.
- Botime shkrimesh dhe intervista në median e shkruar.
- Advokasi dhe lobim me aktorë të tjerë të shoqërisë civile, aktorë qeveritarë, dhe bashkësinë ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBT në Shqipëri.

----------------

The Alliance against discrimination of LGBT is an Albanian non-governmental organization that envisions a free, open and equal Albanian society that embraces diversity and is inclusive of people of all sexual orientations and gender identities. Aleanca LGBT had been created by a group of LGBT young people who had been working as volunteers this past two years to change the reality for LGBT people in Albania. Aleanca during this time has been organizing regular community events.

- Community Building – Facebook public and private group, website(aleancalgbt.org), community events (discussion groups, movie screenings, parties,book club, cooking course, english course, woman football team etc),

- Awareness Raising – Public lectures, public movie screenings, cooperation with the media (TV and radio program appearances, individual interviews, article publications, press releases), translation of relevant materials (international reports, articles on sexuality and homophobia, health issues etc), informative leaflets and poster distribution (International Day Against Homophobia, International Day Against Aids etc).

- Advocacy and Lobbying – Networking with other human rights organizations/groups, meetings with public officials and the international community (US Embassy, Dutch Embassy, German Embassy, and European Commission), public activities to promote the adoption of the Anti-Discrimination Law by Parliament (articles, press releases, meetings etc).

Since march 2009, the Alliance operated in creating an agenda with concrete daily activities that serve as a backbone for the community to stay together and further empower the LGBT persons in Albania.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…