This is a video interpretation on a poem by Doychin Trendafilov.
Music is made by Deyan Dimitrov.
Comments and critiques are welcome!

"Like"

Like wind without speed.
Like sea without shore.
Like fire without flame.
Like music without notes.

And I was flying high,
while someone held my hand.
Like piano without keys.
Like ladder without steps.
Like house without door.
Like window without glass.

And I was flying high,
collapsing buildings and rocks.
Like sky without clouds.
Like book without cover.
Like wall without bricks.
Like film without scenario.

And I was flying high
In fear and loneliness,
swimming in a bright light.
Like philosopher without idea.
Like forest without trees.
Like mirror without reflection.
Like word without sound.

I was flying high,
Like I without me.
Like me without you.
Like I Love without you.
Because I do not know who you are.
And where you are.

"Като"
Като вятър без скорост.
Като море без бряг.
Като огън без пламък.
Като музика без ноти.
И летях нагоре
докато бях държан за ръка.
Като пиано без клавиши.
Като стълба без стъпала.
Като къща без врата.
Като прозорец без стъкла.
И летях нагоре срутвайки
сгради и скали.
Като небе без облаци.
Като книга без корица.
Като стена без тухли.
Като филм без сценарии.
И летях нагоре в страх и самота,
облян във бяла светлина.
Като философ без идея.
Като гора без дървета.
Като огледало без отражение.
Като дума без звук.
И летях нагоре.
Като Аз без мен.
Като мен без теб.
Като Обичам без Те.
Защото не знам коя си.
И къде си.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…