การประชุมเชิงบูรณาการ
เรื่องบูรณาการงานด้านวิืทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม,กลุ่มจังหวัด
วันที่ 26-27 ธันวาคม 2555
ณ โีัีรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…