Cast
-----------------------
-Martin Fiala
-Zuzana Dvorakova
-Martin Hruby

Camera, director
-----------------------
-Tomas Bajtek

cernobilo.cz / cernobilo.eu

English

Martin Fiala and Zuzana Dvorakova´s exposition shows the collection of black and white photographs with the wide range of topics but at the same time with unique form. It deals with topics of everyday life, however the artistic form unifies the whole collection thanks to the visual expression. The black and white photograph still occupies the important position in the artistic expression.

At the beginning, the black and white picture of the world represented a paradigm and a norm, at first because of technical reasons but later rather because of artistic ones. The basic elements in black and white are transmitting the 3D world into its 2D reproduction.

Describing the reality in this way wakes up not only joy and fantasy in viewers’ perception but also immense possibilities for the artistic expression which does not depend so much on descriptive functions of colourful photography.

The main purpose of this exhibition is to compare the photographs taken with 50 year-old camera and then developed in a dark room to the modern digital technology using the print in high definition. However, this virtual competition is not searching for a winner but it is only trying to around the common interest in the black and white picture.

So go and enjoy the unusual visual universe of black and white, to which we have been invited by the aesthetics of photography, this extraordinary festival created by both of these artists.

Czech

Martin Fiala student SoŠ, Zuzana Dvořáková studentka SoŠ
Výstava fotografů Martina Fialy a Zuzany Dvořákové je souborem černobílých fotografií s široce rozkročeným tématem, avšak sjednocenou formou. Obsahovým charakterem se fotografie dotýkají témat všednodenního života, avšak použitá umělecká forma sjednocuje vystavený soubor pomocí černobílého vizuálního vyjádření.
Černobílá fotografie má ve světě umění své významné a nezastupitelné místo. Vždyť v počátcích fotografie bylo černobílé vidění světa paradigmatem a normou, nejdříve z důvodů čistě technických, posléze pak z ryze uměleckých. Černobílá fotografie, rozložená na základní prvky, je tvořená tonálními kompozicemi v černé a bílé barvě, které zprostředkovávají trojrozměrný svět do dvojrozměrné podoby. Proces zobrazení reality pomocí černobílé fotografie probouzí v našem vnímání hravost a fantazii, ale také obrovské možnosti pro výtvarné vyjádření, které není tolik svázáno s popisností, kterou známe z barevné fotografie. Černobílá fotografie má ve vizuální oblasti větší možnosti ve vyjádření pomocí rozložených tónů, zobrazení textury, modelování podoby předmětů a definování jejich tvarů. Vystavený soubor fotografií tak představuje krátké seznámení se světem černobílé fotografie, se světem „moci fotografického obrazu” ve své nejryzejší podobě.
Hlavním cílem této putovní výstavy je srovnat fotografie focené na 50 let starou techniku, tedy na klasický kinofilm 35mm, který je vyvolán v temné komoře a mezi moderní digitální technologií za využití tisku ve vysokém rozlišení. Tento pomyslný spor však nehledá vítěze, ale snaží se najít přes uplynulý technologický pokrok společné průniky, pod jedním jmenovatelem a tím je černobílý obraz. Pojďme se nechat pozvat do neobyčejného vizuálního světa černé a bílé, který je zpřístupněn pomocí estetiky černobílé fotografie, pojďme se nechat mladými vizuálními umělci pozvat na jedinečný svátek černobílé fotografie.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…