Programové body:
5. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Poltár
6. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.1/2011
7. Návrh Dodatku k VZN č.7/2011
8. Predaj budovy Knižnice v Zelenom - zámer
9. Predaj Domu služieb - zámer a spôsob predaja
10. Zriadenie vecného bremena - Ing. Bauer
11. Odpustenie nájmu - p. Jakuš
12. Smernica č.1/2011 pre zadávanie zákaziek z nízkou hodnotou
13. Poskytnutie finančného príspevku pre firmu KERMAT
14. Správy o výchovno vzdelávacích výsledkoch
15. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2011 o dani z nehnuteľnosti

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…