DOA "Estes meus ollos" directo. Música Alfonso X O Sabio, letra de Johan García de Guilhade. "Festas de María Pita (A Coruña) Xardíns de Méndez Núñez. A peza pertenece ao traballo discográfico "A fronda dos cervos" 2011 (FOL MUSICA, disco temático da lírica medieval galego-portuguesa. DOA actualiza e recrea as Cantigas de Santa María "Alfonso X O Sabio", Martin Codax, Codice Calixtino e composicións propias baseadas nas estructuras melódicas medievais dos códices do século XII e XIII

DOA. Music band from Galicia, Songs of Saint Mary; of Alfonso X the Wise; Martín Codax; Codex Calixtinus; Friendship songs; Love songs; of jibe and slander; of the Galician/Portuguese minstrels from the 12th/13th centurys.


Susana de Lorenzo: voice 
Xaquín Blanco: bagpipe, oboe, flutes 
Oscar Fernandez: hurdy-gurdy 
Bernardo Martinez: percussion instruments and flute 
Xoan Pinon: guitar

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…