SK/
Peter Šavel a Juliane von Crailsheim (Be) tvoria umelecký tandem v kolektíve Body Talker. Tanečník a choreograf, režisérka a divadelníčka, spoločne z dvoch rozličných pozadí a vedomostí hľadajú cestu k expresívnemu univerzálnemu jazyku tela.
Workshop bol súčasťou výskumu na túto tému. Prostredníctvom inšpirácie technikou Body-Mind Centering (BMC) zameriavajúcej sa na skúmanie biologických, vrodených vzorcov pohybu a tých, ktoré sme sa naučili počas výchovy, vzdelávania a sociálneho etablovania sa, ponúkla Juliane von Crailsheim cestu k obohateniu pohybových možností a porozumeniu nášho tela.
Čo všetko moje telo dokáže a ja to jednoducho nevyuživam? Senzitivita, recepcia, voľný pohyb bez predsudkov, prepojenie pohybu, využitie vedomostí a skúseností v pohybe, pohybová štruktúra. Workshop bol zložený z pohybovej praxe a kreatívnych prístupov.

EN/
Peter Šavel and Juliane von Crailsheim (Be) form artistic tandem within Body Talker collective. Dancer and choreographer, director and actor, together with two different backgrounds and attainments, they are searching for expressive universal body language.
The workshop was a part of research of this topic. Inspiring with Body-Mind Centering (BMC) technique dedicated to exploration of biological, built-in movement patterns and those who are taught during upbringing, education and social integration, Juliane offered the quest for widening of motion possibilities and understanding of our body.
What can my body reach what I simply do not use? Sensitivity, reception, free motion without prejudices, interconnection of motion, using knowledge and experience in motion, physical structure. Workshop had a form of physical practice and creative approaches.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…