It begins as a romantic story – moving images of being in love.
Two meet, attract each other...
Yet in time the differences become more and more disturbing. I wonder, am I, without him more disunited or more me – whole. Is a kind of »wholeness« possible at all?
I think life is braking into shivers. Why should I constantly strive to succeed? We live more and more secluded in the crowd.
I wish to permit myself diversities and to have opened ways – for disagreements, too.
In a wider social frame a research of diverse cultures is as well important to me.
What are the possibilities – assimilation or rejection?; stereotypes and prejudice or tolerance?
And – how »interesting« is the Slovenian word – strpnost (tolerance): s-(with)... trpeti-(to suffer, bear) – bearing the other!

Začne se kot romantična zgodba – gibljive podobe zaljubljenosti.
Dva se srečata, privlačita...
Vendar sčasoma razlike postanejo vse bolj moteče. Zanima me, ali sem brez njega bolj razcepljena ali bolj pri sebi – cela. Ali je kakšna »celovitost« sploh mogoča?
Mislim, da se življenje razbija na drobce. Zakaj bi si morala nenehno prizadevati, da bi uspela? Ljudje vse bolj živimo osamljeni v množici.
Želim si dopuščati različnosti in imeti odprte poti – tudi za nestrinjanja.
V širšem družbenem okviru mi je pomembna tudi raziskava različnih kultur.
Kaj so možnosti – asimilacija ali zavračanje?; stereotipi in predsodki ali strpnost?
In – kako » zanimiva« je slovenska beseda – strpnost: s ...trpeti – trpeti drugega!

Avtorstvo in koreografija / Author and Choreography: Maša Kagao Knez
Izvedba / Dance: Maša Kagao Knez, Nestor Kouame
Avtorska glasba / Music: Igor Leonardi, Blaž Korez, Damir Mazrek
Oblikovanje luči in scena / Lighting Design and Set: Team
Kostumografija / Costume Design: Katja Koritnik Komljanec
Mentorstvo / Mentor: Sinja Ožbolt
Producentka / Producer: Katja Somrak
Produkcija / Produced by: Plesni Teater Ljubljana 2007
Predstavo posnel / Video of the Performance: Tone Stojko / Prodok TV

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…