“Köle” isimli 4 dakikalık kısa film için 3 kavram-sıfat var: Politik, Pornografik, Poetik.

Politik iktidar, poetik halk ve pornografik silahlı adamlar arasındaki alışverişi esas alan kısa filmin hikayesi bir yumurtanın etrafında dönüyor. Bugünkü sistemin devamlılığını elbirliğiyle tesis eden iktidar, halk ve silahlı adamlar ne masumlar ne de suçlu. Duygu istismarı üzerine kurulu pornografi, biçim ve isim değiştirerek yeni yaşam alanlarına sirayet ediyor. Poetik ve etkileyici bir şairanelikle para transferi için politika üretiyor. Harcarken haz almak, insan için hem bir tür cinsel deneyim hem de sınıflar arası atlama yapabileceği bir yolculuk.

- - - - - - -

3 concepts-adjectives define "Slave," a 4 minute-short film: Political, Pornographic, Poetic.

The short film is based on the exchange between political power, the poetic public and pornographic armed men and the script revolves around an egg. The powers that be, the public and the armed men, who have cooperated to establish the continuity of the current system, are neither innocent nor guilty. Pornography is based on the exploitation of emotions, and it changes form and name to infect new fields of life, impressing as it poetically produces policies of money transfer. The pleasure taken from spending money is both a sexual experience and a trip in which to skip between social classes.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…