El dilluns 15 d’octubre de 2012 a les 19:00h, es va celebrar L’Assemblea General, convocada amb caràcter Extraordinari a les instal·lacions d’Hangar, situades a Passatge del Marquès de Santa Isabel 40, de Barcelona.

En aquesta Assemblea General Extraordinària es van donar unes informacions i es van prendre una sèrie d’acords que exposem a continuació de forma sintetitzada, tot i que en breu estarà a disposició de tots els socis l’acta detallada de l’Assemblea:

–Constitució legal de l’Assemblea per decisió majoritària dels assistents, desprès de que alguns socis plantegessin la impugnació de la mateixa.

A continuació el President de l’Associació va fer una introducció per centrar els temes que es tractarien a l’Assemblea, per tal d’entendre la seva pertinença i necessitat.

–Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (Assemblea de 27 de juny de 2012).

–S’informa sobre la situació econòmica de l’Associació amb la presentació de l’Auditoria independent efectuada per la firma “Fornés, Salas & Asociados, Auditores S.L”. Aquest informe reflexa una gestió econòmica nefasta i caòtica per part de l’equip tècnic de l’Associació. L’informe planteja dubtes i diferències comptables substancials amb els anteriors balanços comptables.

–La Comissió Executiva passa a informar a l’Assemblea de diverses irregularitats econòmiques, de l‘ús no autoritzat de la targeta de crèdit de l’Associació per part de l’equip tècnic, així com de disposicions en efectiu per pagar despeses que no tenien la deguda autorització per part de la Comissió Executiva. Es mostren un gran nombre de tiquets de restaurants, taxis, viatges i altres despeses privades per demostrar aquest ús indegut i no justificat desprès d’haver-ho requerit.

–Es debat sobre la conveniència, o no, d’una votació per la ratificació o la revocació del Sr. Florenci Guntín en el càrrec de Secretari General de l’Associació. Autoritzada la votació per l’Assemblea, aquesta té com a conseqüència la revocació del Sr. Florenci Guntín com a Secretari General de l’Associació per ample majoria.

–Es proposa un debat sobre la conveniència, o no, d’efectuar votacions per escollir els membres integrants del Patronat de la Fundació Privada AAVC (HANGAR) que han de ser elegits per l’Assemblea General. Autoritzada la votació per l’Assemblea, es produeixen les votacions per a l’esmentada elecció dels membres del Patronat de la Fundació, a partir l‘única llista de candidats presentada. L’Assemblea vota per majoria la candidatura presentada, escollint un nou Patronat de la Fundació Privada AAVC (HANGAR).

–La Sra. Nora Ancarola i el Sr. Francesc Torres decideixen retirar-se de la candidatura encapçalada pel Sr. Florenci Guntín, per escollir una nova Presidència de l’AAVC en les eleccions previstes el dia 22 d’octubre. Com a conseqüència d’aquest fet es suspèn l’Assemblea del dia 22. S’avisarà oportunament de la convocatòria d’una propera Assemblea extraordinària i de l’inici del preceptiu nou procés electoral.

–Degut al deteriorament econòmic i la manca de recursos pel retard en el cobrament de la subvenció de la Generalitat, la comissió executiva proposa el cobrament d’una derrama extraordinària a l’Assemblea per poder cobrir les despeses més urgents. El seu import es de 70 euros (35 euros pels artistes joves) i es cobrarà en un plaç de 15 dies, aproximadament cap el 30 d’octubre. L’Assemblea aprova per ampla majoria aquesta decisió. Considerem que es molt important fer aquest esforç econòmic que us demanem, en un moment molt complicat per tots, per evitar una situació de bloqueig de l’Associació o inclús la seva desaparició.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…