Bezzdrojová animace je princip manipulace se záměrně ztracenými
výtvarnými prvky.
Počítačový program tato ztracená data automaticky nahradí abstraktními objekty, kterým zůstává pohyb původních postav i celých scén původního příběhu.
Vzniká tak abstraktní pohyblivý obraz který skrývá konkrétní animovaný příběh....

Animation without source is a principle of manipulation with deliberately lost
artistic elements.
A computer program automatically replaces the lost data with abstract objects that follow the movement of the original characters as well as the whole scenes of the original story.
An abstract moving image is created hiding an animated story....

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…