Başbakanlık, 14 Ocak 1982 yılında, “Kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarına topluca cevap verecek, birincil seviyede ve ulusal ölçekte” bir metroloji merkezinin kurulmasına karar vermiş ve fizibilite çalışmalarını yürütmek üzere TÜBİTAK’ı görevlendirmiştir. Başbakanlık, TÜBİTAK tarafından hazırlanan fizibilite çalışmasının bütün ilgili kuruluşlar tarafından uygun bulunması üzerine, 1984 yılında Merkez’in kurulması için TÜBİTAK’ı görevlendirmiştir. 1986 yılında “Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi” kurulmuş ve ilk laboratuvarlar aynı yıl Ağustos ayında faaliyete geçmiştir.11 Ocak 1992’de TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla, Milli Fizik ve Teknik Ölçme Standartları Merkezi, Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) statüsüne dönüştürülmüş ve faaliyetlerine devam etmiştir. 1 Ocak 1997 tarihinde UME TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden ayrılmış ve doğrudan TÜBİTAK Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. Ülke kalkınma hedeflerine ve ekonomik gelişmelere paralel olarak UME’ de metroloji ile ilgili yatırımlara devam edilmesi kararlaştırılmıştır. II. Dünya Bankası Projesi kapsamında UME yeni bina inşaatına 1999 yılında başlanmış ve bina 2003 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 2004 yılı itibariyle yeni bina altyapısı gerekli cihazlarla teçhiz edilmiştir. Ulusal Referans Standart sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalar hızla sürdürülmektedir.

TÜBİTAK UME’nin temel görevi; ulusal ölçüm standartlarını oluşturmak ve uluslararası izlenebilirliğini sağlamak, ülkemizde yapılan ölçümleri güvence altına almak, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak, ölçüm teknikleri, kalibrasyon yöntemleri ve temel metroloji alanlarında uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılmak, yeni ölçüm teknikleri geliştirmek, metroloji konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, Türk endüstriyel ürünlerinin kalitesini artırmak için gerekli Ulusal Metroloji Sistemi’nin kurulmasına katkıda bulunmak ve uluslararası ticarette karşılaşılan teknik engellerin aşılmasında sanayimize gerekli teknik desteği sağlamaktır.

Enstitü, bugünkü yapısı itibariyle Fizik, Elektrik, Mekanik ve Kimya ölçümleri gerçekleştiren üç (3) gruptan oluşmaktadır. TÜBİTAK UME, yapmakta olduğu yeni yatırımlarla ülkemizde yoğun olarak kullanılan kimyasal, çevre, biyo-metroloji ve çevresel deneyler (titreşim, sıcaklık, nem, basınç, güneş enerjisi panelleri ile ilgili deneyler vb) alanında alanda ölçümlerin izlenebilirliklerini, uluslararası ölçüm sistemine entegrasyonunu sağlamayı ve uluslararası düzeyde söz sahibi bir kurum haline gelmiştir. TÜBİTAK UME ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 2009 yılında imzaladıkları bir protokolle, kalibrasyon ve deney laboratuvarlarının akreditasyonu ve bu laboratuvarlarda yapılan ölçümlerin izlenebilir sağlanması konusunda işbirliği yapmaktadır.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…