Choreographer Tanja Zgonc elaborated by combining dance techniques, movement and psychophysical methods, especially Japanese Butoh an authentic movement principle, rooted on the line of the spine. The spine – the nerve centre of the dancer’s body – is also the centre and the movement starting point of her shows.

The dance performance entitled Kagami Reflection is her visually the most clear and abstract show, as compared to her previous performances this one does not contain theatrical elements. Here, the choreographer researches archetypes and at the same time transforms contemporary dance techniques through two spiritual-movement principles: Butoh, which for Tanja Zgonc means the procedure of research of the experiences of the past that mould the spirit and the body, and Capoeira, South American ritual fighting skills, which has been developed for some 500 years by slaves exported from Africa and through the way of life developed into a dance art form.

Kagami in Japanese means reflection of self in the consciousness of the reflection. The answers to questions are written through reflecting. Collecting images of the past, present and future in the white powder or as a reflection in a mirror, in which the infinite multiform essence can be observed in many forms, appears as an archetype of prophecy on all continents. In Kagami Reflection the man reflects in the other man – the man is always the reflection of the fellow man.

»Kagami is the reflection of self in the mind – of a reflection.
The reflection is the inverted appearance of reality:
What is above – is below, what is of a woman – is of a man.
... Just white powder of the past, present and future... »

Koreografinja Tanja Zgonc je s povezavo različnih plesnih tehnik, gibalnih in psihofizičnih metod, zlasti z japonskim butohom, razvila avtorski gibalni princip, ki temelji na liniji hrbtenice. Hrbet - oživčeno središče plesalčevega telesa - je tudi središče in gibalno izhodišče njenih predstav.

Plesna predstava z naslovom Kagami odsev je njena vizualno najbolj čista in abstraktna predstava, saj v primerjavi s prejšnjimi ne vsebuje gledaliških elementov. Koreografinja v predstavi raziskuje arhetipe in hkrati transformira sodobne plesne tehnike skozi dva duhovno-gibalna principa: butoh, ki Tanji Zgonc pomeni postopek raziskovanja izkušenj preteklosti, ki oblikujejo duha in telo, in capoeiro - južnoameriško ritualno borilno veščino, ki so jo pred petsto leti začeli razvijati iz Afrike pripelani sužnji in se je nato iz načina življenja razvila v plesno umetniško formo.

Kagami v japonščini pomeni odsev sebe v zavesti odseva. Odgovori na vprašanja se zapisujejo skozi odsevanje. Razbiranje podob preteklosti, sedanjosti in prihodnosti v belem prahu ali kot odsev v ogledalih, v katerih se neskončna večoblična esenca opazuje v mnogih oblikah, se pojavlja kot arhetip prerokovanja na vseh kontinentih. V predstavi Kagami odsev človek odseva v drugem človeku – je človek vselej odsev sočloveka.

»Odsev je obrnjena podoba resničnosti:
kar je zgoraj – je spodaj, kar je ženska – je moški.
… Je le bel prah podob preteklosti, sedanjosti in prihodnosti… »

Koncept in koreografija / Concept and Choreography: Tanja Zgonc
Izvajalci / Performers: Valentina Čabro, Stefan Maria Marb, Alexander Strauss, Igor Sviderski, Tanja Zgonc
Avtorska glasba / Music: Tomaž Grom
Oblikovanje luči / Lighting Design: Miran Šušteršič
Scenografija / Set Design: Vadim Fiškin
Kostumografija / Costume Design: Kagami
Kostumski element / Costume Element: Nadja Bedjanič
Produkcija / Production: PLESNI TEATER LJUBLJANA 2000
Predstavo posnel / Video of the Performance: Tone Stojko / Prodok TV

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…