Dries Verhoeven | Ceci n'est pas...
10 uitzonderingen op de regel
16 t/m 25 mei op de Stadhuisbrug, Utrecht

Dag 4
Ceci n’est pas le futur*
Na een hoogconjunctuur, die zich veelal afspeelt aan het eind van een eeuw, volgt een periode van vertwijfeling en heroriëntering op de eigen cultuur. Die onzekere periode is vaak een voedingsbodem voor polarisatie, wat op haar beurt kan leiden tot (gewelddadige) conflictsituaties. Nederland beleeft momenteel de langste vredige periode uit haar geschiedenis. Door lidmaatschap van organisaties als NAVO en de VN bestaat onder de bevolking een groot vertrouwen in de instandhouding van die vrede. Als men over de krijgsmacht praat gebruikt men het liefst het woord defensie.
De kans op een aanslag in Nederland of op Nederlandse belangen is de laatste jaren toegenomen. Het dreigingsniveau terrorisme is in Maart 2013 verhoogd van ‘beperkt’ naar ‘substantieel’ o.a. door de toegenomen geweldsbereidheid onder jongeren.

* Dit is niet de toekomst
. . .
Day 4
Ceci n’est pas le futur*
A period of boom, mostly manifesting itself towards the end of the century, will generally trigger a period of depression, which results in a reorientation on one's own culture. This period of uncertainty can be fertile ground for polarisation, which can, in turn, lead to (violent) conflict situations. The Netherlands is currently experiencing the longest peaceful period in her history. Membership of organisations such as NATO and the UN has led the population to believe that peace will be maintained. When talking about armed forces one prefers to use the word defense.
The chance of an attack in the Netherlands or on Dutch interests has increased over the past years. The terrorist threat level was adjusted from 'limited' to 'substantial' in March 2013, amongst others due to a growing inclination to violence among youngsters.

* This is not the future

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…