Create in me a pure heart, O my God, and renew a tranquil conscience within me, O my Hope! Through the spirit of power confirm Thou me in Thy Cause, O my Best-Beloved, and by the light of Thy glory reveal unto me Thy path, O Thou the Goal of my desire! Through the power of Thy transcendent might lift me up unto the heaven of Thy holiness, O Source of my being, and by the breezes of Thine eternity gladden me, O Thou Who art my God! Let Thine everlasting melodies breathe tranquillity on me, O my Companion, and let the riches of Thine ancient countenance deliver me from all except Thee, O my Master, and let the tidings of the revelation of Thine incorruptible Essence bring me joy, O Thou Who art the most manifest of the manifest and the most hidden of the hidden!

Məndə təmiz bir ürək yarat, Ey mənim Allahım və sakit bir vicdan oyat, Ey mənim Ümidim! Qüvvət ruhunla məni Əmrində müvəffəq eylə, Ey mənim Sevgili Məhbubum və Öz cəlalının nuru ilə yolunu mənə aç, Sən Ey mənim arzumun Məqsədi! Sənin hüdudsuz qüdrətinin gücü ilə məni Öz müqəddəslik səmana yüksəlt, Ey mənim varlığımın Mənbəyi və Öz əbədiyyətinin nəsimləri ilə məni sevindir, Sən Ey mənim Allahım! Qoy Sənin əbədi nəğmələri mənə sakitlik üfürüsün, Ey mənim Munisim və qoy Sənin qədim üzünün zənginliyi məni Səndən başqa hər şeydən xilas etsin, Ey mənim Mövlam və qoy sənin əbədi Zatının zühuru mənə sevinc gətirsin. Sən Ey aşkarların ən aşkar olan və gizlilərdən ən gizlisi Allah!

مَندَه تَمیز بیر اٌؤرَک یآرآت، اِی مَنیم آللآهِم و سآکیت بیر ویجدآن اٌیآت، اِی مَنیم اٌؤمیدیم! قؤوّت رٌوحونلآ مَنی اَمرینده مؤوفَق اِئیله، اِی مَنیم سِئوگیلی مَحبوٌبوٌم و اٌؤز جلآلِنِن نوٌروٌ اِیله یوٌلونٌو مَنهَ آچ، سَن اِی مَنیم آرزومٌون مَقصَدی! سَنین حٌؤدودسوُز قٌؤدرَتینین گؤجؤ اِیله مَنی اٌؤز مٌؤقدّسلیک سَمآنآ یٌؤکسَلت، اِی مَنیم وآرلِغِمِن مَنبَعی و اٌؤز اَبدیت ینین نَسیم لَری اِیله مَنی سِئویندیر، سَن ای مَنیم آللآهِم! قوٌی سَنین اَبدی نغمَه لرین مَنهَ ساکیت لیک اٌؤفٌؤرسٌؤن، اِی مَنیم مٌونیسیم و قوٌی سَنین قَدیم اٌؤزؤٌنؤٌن زَنگین لینی مَنی سَندَن بآشقآ هَر شِئی دَن خیلآس اِئتسین، اِی مَنیم مٌؤولآم و قوٌی سَنین اَبدی ذآتِنِن ظؤهورٌو مَنه سِئوینج گَتیرسین سَن اِی آشکآرلآرین اَن آشکآرِ اٌلآن و گیزلی لَردَن اَن گیزلی سی آلله.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…