Man hører stadig om nye teknikker for å utnytte moderne flerkjerne-prosessorer og problemer knyttet til parallell programmering. Denne presentasjonen viser hvordan vi har løst en del slike problemer ved hjelp av grid-teknologi og viser hvordan noe av dette kunne vært løst på en bedre måte med å bruke Akka og actors.

Det siste året har vi jobbet med å bygge systemer basert på en egenutviklet prosessmotor som kjører på grid-produktet Hazelcast. Tanken er å kunne definere oversiktlige prosesser for mottak og prosessering av data på en distribuert data-grid. Parallellitet og asynkrone operasjoner løses med en kombinasjon av distribuerte jobb-kjøringer og distribuering av data på flere noder.

Etterhvert som vi har implementert fler prosesser har vi støtt på et økende behov for mer fleksibilitet med tanke på å definere asynkrone prosesseringssteg og bedre utnyttelse av ressurser. Vi ønsker å bygge fleksible systemer som enkelt kan tilpasses ulike behov og som kan skaleres dynamisk for å maksimere ytelsen. Dette er grunnen til at vi har begynt å se på Akka som alternativ/supplement til Hazelcast der målet er å få bedre utnyttelse av ressurser kombinert med fleksibel feilhåndtering og skalering.

Gjennom en rekke konkrete eksempel viser vi hvordan Akka kan gi stor verdi på Java-prosjekter som har behov for parallellitet på serversiden :)

Eivind Barstad Waaler
Eivind jobber som fagsjef for Java i BEKK og har mange års erfaring som arkitekt og utvikler for Java-baserte løsninger. De siste årene har han jobbet hovedsaklig med systemer for mottak og prosessering av store datamengder. Eivind er lidenskapelig opptatt av programmering og hvordan man kan løse tekniske utfordringer på best mulig måte. Han har holdt presentasjoner på mange tidligere JavaZone-konferanser.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…