هر فرد در طول حیات خود بارها وبار ها برای ثبت آنچه هست می کوشد. جاودانگی حسی است ، که انسان را سالها درگیرخود کرده است واز دیواره نگاره غار ها ،نقاشی ها ، سلف پرتره ها و انقدر پیش رفت تا دوربین و وئدیو را خلق کرد.که در واقعیترین ودقیق ترین تصاویرثبت شده توسط دوربین از آن به اصطاح واقعیت ما را با آنچه مواجه میکند ،به هیچ رو واقعیت نیست. و این تلاش برای جاودانه ساختن تصاویر شخصی ما را بر ان داشت که بیان هنری از این واقعیت را در قاب های متحد الشکل ارائه کنیم.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…