ขอเรียนว่าอย่าเอารูปของการปกครอง (Form of Government) ไปปะปนกับรูปของประเทศ (Form of State) และคำว่าระบบประธานาธิบดี (Presidential System) ก็ไม่ได้หมายถึง ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับ เพราะคำว่า ระบบอะไร นั้น ในทางวิชาการหมายถึง “ใครเป็นผู้ถือดุล” ถ้าเป็น ระบบรัฐสภา หมายถึง สภาผู้แทนราษฎร เป็น ผู้ถือดุล ถ้าเป็น ระบบประธานาธิบดี หมายถึง ประมุขประเทศเป็น ผู้ถือดุล แต่บ้านเราไม่เอาสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ถือดุลครับ เอาสภาสูงเป็นผู้ถือดุล แล้วมอบอำนาจให้ศาลเป็นผู้ถือดุลแทน ที่เรียกกันว่า ตุลาการภิวัฒน์ ซึ่งระบบนี้ไม่มีที่ไหนในโลกครับ แต่ดูเหมือนคุณธีรยุทธ บุญมี สนับสนุนเหลือเกิน เพราะว่า การเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีโดยตรง คือ การเปลี่ยนรูปประเทศจากราชอาณาจักร เป็น สาธารณรัฐ เป็นการตัดอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้ใช้ “อำนาจอธิปไตย” (Sovereign Power) และเมื่อนายกฯ ซึ่งมีอำนาจบริหาร”(Administative Power) อยู่แล้วเมื่อนายกรัฐมนตรี มาจากการเลือกตั้งของประชาชน นอกจากจะทำให้นายกฯ มี “อำนาจอธิปไตย” เช่นเดียวกันประธานาธิบดีแล้ว ยังทำให้นายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนของประชาชนอีกด้วย ไม่ใช่ตัวแทนของประมุขประเทศ เพราะใครตั้งก็เป็นตัวแทนของคนนั้น ถ้าประมุขของประเทศตั้งก็เป็นตัวแทนของประมุขของประเทศ ถ้าประชาชนตั้งก็เป็นตัวแทนของประชาชนประมุขก็หมดอำนาจลงไปทันที นี่คือวิธีทำลายราชอาณาจักร ซึ่งผิดทั้งรัฐธรรมนูญและผิดทั้งกฎหมายอาญาครับ

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…