Plesni performans
2012 / 60'

Trenutno se istočasno soočamo z različnimi globalnimi krizami, ki poglabljajo ena drugo. Podnebne spremembe, finančna kriza, onesnaženje, izumiranje, pomanjkanje tu in preobilje tam – besede, ki jih poznamo vsi, besede, ki nas preplavljajo. Resničnost nas preplavlja. Vsi se tega zavedamo, toda kaj storiti? Kaj lahko naredimo?
Alternativi sta vdaja v usodo ali upor. Da si zatisnemo ušesa ali dvignemo glas. Sedaj, takoj. Zmanjkalo nam je časa za posredna sporočila. Zabave je konec.
In kje je sploh še prostor za umetnost?
Čas se izteka. Ne moremo več pošiljati umetniško nejasnih, polepšanih ali čudnih sporočil, ki bodo utrudila občinstvo in ga zmedla. Morda je umetnost nepotreben balast v odporu proti neizogibnemu pogubljenju.
Bo »Dovolj umetnosti – nehajte se izogibati resničnim problemom!« – naš bojni krik?
Ali pa lahko umetnost uporabimo kot način ozaveščanja, pridobitve novega pogleda na stvari, izkušnje nepredstavljivega, in skozi presenečenja, nepričakovane preobrate in pristope natreniramo naše možgane, da začnejo razmišljati in čutiti drugače in tako morda (morda!) razvijemo ustvarjalne sposobnosti, ki jih potrebujemo, da bi preživeli?

Performerji izpraznijo oder in naredijo prostor za besedilo z interneta, za politično analizo in ognjevite govore. Narative, argumente in zahteve občutijo s telesom, srcem in dušo, dovolijo si, da zapadejo v paradoks ustvarjanja umetnosti v vidu globalne katastrofe in z brezupno slo preplavijo najgloblji kotiček politične umetnosti v njenem najširšem smislu. (Editta Braun Company)

Režija, koreografija,: Editta Braun So-koreografija: Juan Dante Murillo Bobadilla Performerji: Tomaž Simatović, Špela Vodeb, Manel Salas Glasba: Thierry Zaboitzeff Dramaturgija: Gerda Poschmann-Reichenau Oblikovanje luči: Thomas Hinterberger Besedila: Kurt Palm, Bernhard Jenny, Christian Felber Vizualna podoba: explosive egg, Editta Braun

Organizacija: Mesto žensk; V sodelovanju: Plesni Teater Ljubljana.
S podporo: Avstrijski kulturni forum, EU Kultura.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dance Performance
2012 / 60'

Currently, various global crises superimpose themselves upon each other, making each other worse. Climate change, financial crisis, litter pollution, extinction, starvation here and excess there – catchwords that everybody knows, words that overwhelm us. Reality overwhelms us. Everybody’s in the know, but what should be done? What can we do?
The alternatives are resignation or insurrection. Closing our ears or standing up. Now. Immediately. We no longer have time for indirect messages. The party is over.
And where is there still room for art?
Time is running out. We can no longer send artistically cryptic, prettied-up or outlandish messages that will tire out the audience as it puzzles over them. Maybe art is unnecessary ballast in the resistance against inevitable doom.
Will “Enough of art! – Stop beating around the bush!” be our battle cry?
Or can we use art as a way to empower, to gain a new outlook, to experience the unthinkable and, through surprises and unexpected twists and approaches, train our brains to think and feel differently and thereby maybe (maybe!) develop the creative abilities we need to make survival possible?

The performers clear the stage and make room for plaintext from the Internet, for political analysis and rousing speeches. They feel with body, heart and soul the narratives, arguments and demands, let themselves fall into the paradox of making art in view of global catastrophe and plumb with desperate lust the deepest corners of political art in its broadest sense. (Editta Braun Company)

Direction and choreography: Editta Braun Co-choreography: Juan Dante Murillo Bobadilla Performers: Tomaž Simatović, Špela Vodeb, Manel Salas Composition: Thierry Zaboitzeff Dramaturgy: Gerda Poschmann-Reichenau Light Design: Thomas Hinterberger Texts by: Kurt Palm, Bernhard Jenny, Christian Felber Visuals: explosive egg, Editta Braun

Organisation: City of Women; In collaboration with: Dance Theatre Ljubljana.
Supported by: Austrian Cultural Forum, EU Culture.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…