În aceste momente de crize sociale, politice şi economice, relevanţa artei este o certitudine: arta reflectă realitatea şi livrează o viziune proaspătă şi critică asupra acesteia.

Tema de anul acesta, “Solidaritate”, a venit în mod natural după ce anul trecut am ales să vorbim despre viitor. Împreună am văzut că viitorul are un autor colectiv, că ţine foarte mult de implicarea fiecăruia dintre noi în societate.

Lansăm în cadrul celei de-a 6-a ediții TEMPS D’IMAGES o serie de întrebări despre ceea ce ne face să fim împreună, să empatizăm, să fim deschişi faţă de cei diferiţi, despre mecanismele interioare care declanşează sentimentul solidarităţii. Spectacolele, dezbaterile şi celelalte evenimente invitate în programul festivalului ne vor prezenta perspective artistice asupra unor evenimente marcate de solidaritate sau de lipsa acesteia. Organizatorii festivalului propun artiştilor şi publicului momente de întâlnire şi dialog, de învăţare împreună. Invităm publicul să cunoască artişti care deschid noi orizonturi acolo unde economia, politica şi mass media prezintă perspective singulare.

Arta deschide şi ne uneşte.

Soli-dari-ta-teeeee!

colectiva.ro

program: colectiva.ro/program-2013/

fb: facebook.com/TempsDImagesCluj

Trailer Infos:
video: Baraca Film (facebook.com/baracafilm)
muzica: Kevin MacLeod - Clear Waters

- - - - - -

In these times of social, political and economic crisis, the relevance of art is a certainty: art reflects reality and delivers a fresh and critical view on it.
This year’s theme, ” Solidarity “, came naturally after last year’s choice to talk about the future. Together we saw that future has a collective author and it depends a lot on each and everyone`s involvement in society.

During the 6th edition of TEMPS D`IMAGES, we are questioning what makes us come together, empathize, make us open towards the ones that are different, about the internal mechanisms that trigger the sense of solidarity. The performances, lectures and the debates will present artistic perspectives about events marked by solidarity or the lack of it. The organizers of the festival confront the artists and the spectators with moments of encounter and dialogue, of learning together. We invite our audience to meet artists that are opening new horizons in places where economy, politics and mass media show us only singular perspectives.

Art opens new ways and unites us.

Soli- da-ri-ty!

colectiva.ro

program: colectiva.ro/program-2013/

fb: facebook.com/TempsDImagesCluj

Trailer Infos:
video: Baraca Film (facebook.com/baracafilm)
music: Kevin MacLeod - Clear Waters

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…