אנימציה משובחת על מלצרים חתולים ועל עכברים שקלקלו להם סעודת מלכים
A rich animation about cat waiters, and a few mice that spoiled a feast fit for a king

אנימציה וידאו: יוטבת אלבס / איורים: יעל ליאור / לחן ועיבוד מוסיקלי: שרון חנם / קריינות: דן שצברג
Animation: Yotvat Albas / Illustration: Yael Lior / Music: Sharon Hanam / Narration: Dan Schatzberg

The Cats Allegory

A story told about Rabbi Jonathan, who had a debate with a Priest who claimed, that he can change Nature. Rabbi Jonathan disagreed and said: "The man cannot change the nature which the Creator created, but only the Creator himself can change it,
and man himself cannot be capable to do so." What did the Priest do? He took a few cats, he taught them how to be butlers, he dressed them up, and invited the King and ministers to a feast he arranged. Before the meal, he told the King about the whole matter with Rabbi Jonathan. After that, he gave an order and the butlers, namely the cats, immediately came in, all dressed up precisely like true butlers. They set the table, and brought the dishes to every single one. The King and the ministers saw it and wondered about this wonderful act with those butlers, and agreed as one that there is no doubt about the outcome. And everyone wondered about Rabbi Jonathan, how he is sitting so calmly, and not impressed by the act that proofed obviously, that man can change Nature. And what did Rabbi Jonathan? After they finished the meal, while the butlers are standing waiting to serve all, Rabbi Jonathan took out a Tobacco box. And everyone though he wants to smell Tobacco. But when he opened up the box, a few mice came out. And when "The Butlers" saw the mice coming out of the box and running, they immediately forgot about the guests and starting chasing the mice, precisely as their Nature requires them. And then everyone saw that Rabbi Jonathan was right.
by Rabash

משל החתולים - מספרים על רבי יונתן, שהיה לו ויכוח עם כומר אחד שטען, שבכוחו לשנות את הטבע. חַלַק עליו רבי יונתן ואמר: "הטבע שהבורא ברא אי אפשר לשנות, אלא רק הבורא יכול לשנות, והאדם בכוחות עצמו אינו מסוגל". ומה עשה הכומר? - לקח כמה חתולים לימד אותם להיות מלצרים, הלביש אותם בבגדי מלצר, והלך להזמין את המלך והשרים לסעודה שעשה. לפני הסעודה, סיפר למלך על כל העניין שהיה לו עם רבי יונתן. ואז נתן פקודה, ותיכף ומיד נכנסו המלצרים, היינו, החתולים, שהיו מלובשים בדיוק כמו מלצרים אמיתיים. והם הכינו את השולחן, וכן הם הביאו את כל המנות לכל אחד ואחד. והמלך והשרים ראו ותמהו על מעשה הפלאים הזה עם המלצרים, והסכימו פה אחד שאין יותר שום מקום לויכוח. וכולם התפלאו על רבי יונתן, איך הוא יושב כל כך בשלווה, ואינו מתפעל מהמעשה שהוכיח שחור על גבי לבן, שיש בידי האדם לשנות את הטבע. ומה עשה אז רבי יונתן? לאחר שגמרו את הסעודה, בעוד המלצרים עומדים ומחכים לשרת את הכלל, הוציא רבי יונתן קופסה של טבק. וכולם חשבו, שהוא רוצה להריח טבק. אבל כשפתח את הקופסא, יצאו משם כמה עכברים. וכש"המלצרים" ראו, איך שהעכברים יוצאים מהקופסא ובורחים, תיכף עזבו את האורחים ורצו אחרי העכברים, כמו שמחייב אותם הטבע שלהם. ואז ראו כולם, שהצדק עם רבי יונתן.
משל רב"ש

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…