"Digital Images In Old Town" is site-specific audiovisual installation by Petko Tanchev. Its content is a collage of elements of the interior, exterior and authentic life in the Balabanov House - one of the most remarkable in the cultural and historical aspect renaissance buildings in Plovdiv. By video mapping projection the facade of the house was transformed into an interactive animation, that focuses on individual architectural details, murals, virtual museum objects - replicas of the "Old Town" collection, video montage with dance scenes, depicting the typical age.
***
"Дигитални образи в Стария град" е сайт-специфик аудиовизуална инсталация с автор Петко Танчев. Нейното съдържание представлява колаж от характерни елементи на интериора, екстериора и автентичния живот в Балабановата къща - една от най-забележителните в културно-исторически план възрожденски сгради в Пловдив. Чрез видеомапинг прожекция фасадата на къщата се трансформира в интерактивна анимация, която акцентира върху отделни архитектурни детайли, стенописи, виртуални музейни експонати – копия от колекцията на „Старинен Пловдив“, видео монтаж с танцови етюди, пресъздаващи характерната епоха.

Съвместен проект на Общински Институт „Старинен Пловдив“ (oldplovdiv.com) и Сдружение „Младежки Глас – Пловдив“, създаден специално за "Нощ на музеите и галериите - Пловдив" 2013 (night.bg). Партньори : Ансамбъл "Тракия" (trakia-ensemble.org), Телевизия "ТВ САТ КОМ" (tvsatcom.bg), "Драматичен театър - Пловдив" (dtp.bg).

За повече информация: night.bg/blog/?p=4365

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…