Torvald Hadland varighet : 25.26 min.
Matproduksjon er under stadig utvikling og diskusjonen om fremtidig matmangel er høyst aktuelt. Etterspørsel etter boliger og utbygging av matjord er og en problemstilling som stadig er oppe til debatt. Jæren har et rikt fugleliv hvor flere fugler kommer på rødlister over truede arter og krever at bønder må ta særskilte hensyn under arbeidet ute på jordene sine.
Kan en drive et moderne landbruk og samtidig ivareta natur og miljø I forhold til sterkt truede arter som f.eks fugler som svarthalespoven ,åkerrikse og vipa ?
Krav til effektivisering og billig mat hva gjør det med bonden og hvilke valg som blir tatt i forhold til dyrevelferd?
Hvordan har dyrene det i landbruket?
Hvilket forhold har bonden til dyrene sine?
Hvorfor ble de bonde?

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…