La feina de forjador és una feina que molt probablement no té cap més importància que qualsevol altre. Hi ha feines molt ben significades i d’altres que podem considerar que tenen mala premsa. La de forjador, en principi, podria considerar-se com una feina neutra, com la majoria i que per tant, segons la percepció generalitzada, ni fred ni calor. Però llavors, com és que assistir a un dels tallers de la Guillermina és tant especial? Hi ha una explicació: la Guillermina s’estima la seva feina, però a més aquest sentiment el sap encomanar a la gent que se li apropa.
Així doncs et pots trobar que a la primera sessió d’un curs d’iniciació a la forja, els preàmbuls per a explicar d’on surt aquest ofici tant antic, comencin amb la intervenció d’un arqueòleg, Antoni Palomo, que reproduint les tècniques primitives confecciona un bifaç de sílex, picant amb les pròpies pedres, amb martells de fusta o banya segons les necessitats, per passar a reproduir els sistemes per a encendre foc a partir dels minerals i d’aquestes primeres espurnes amb la participació d’un divulgador científic com en Marc Boada passem a la valoració de la importància que això va suposar per a poder treballar el ferro i la transcendència en l’evolució de la humanitat. Amb aquesta base, la Guillermina comença per exposar els conceptes bàsics, les eines, la fornal, l’enclusa, organitzar el foc, com s’ha de posar el cos quan piquem, el color del ferro roent... i a tot hi veus que hi posa aquell comentari, aquella anècdota personal que et fa descobrir personatges com en Uri Hofi, que ha suposat una transformació en àmbits tant fonamentals com les pròpies eines.
El resultat per a mi va ser que hi vaig anar per a compartir només l’esmorzar i no vaig marxar fins al vespre, portat per la sensació que si marxava sempre m’estava perdent alguna cosa interessant i enganxat d’una manera que, com em va dir després la mateixa Guillermina, em feia brillar els ulls a les portes de l’infern, un infern, una fornal de la que surten objectes útils i treballats a cops que arriben fins a la pròpia essència del material i dirigits per la sensibilitat i traça del forjador.

El trabajo de forjador es un trabajo que muy probablemente no tiene mayor importancia que cualquier otro. Hay trabajos muy bien significados y otros que podemos considerar que tienen mala prensa. Podría considerarse como un trabajo neutro, como la mayoría y que por lo tanto, según la percepción generalizada, sería un trabajo más. Pero entonces, ¿cómo puede ser que asistir a un taller de forja con Guillermina sea tan especial? Hay una explicación: Guillermina ama a su trabajo, pero además este sentimiento lo sabe contagiar a la gente que se le acerca.
Así pues te puedes encontrar que en la primera sesión de un curso de iniciación a la forja , los preámbulos para explicar de dónde sale este oficio tan antiguo, empiecen con la intervención de un arqueólogo, Antoni Palomo, que reproduciendo técnicas primitivas confecciona un bifaz de sílex, golpeando con las propias piedras, con martillos de madera o astas de animal según las necesidades, para pasar a reproducir los sistemas para encender fuego a partir de los minerales y de estas primeras chispas, con la participación de un divulgador científico como Marc Boada, pasamos a la valoración de la importancia que esto supuso para poder trabajar el hierro y la trascendencia en la evolución de la humanidad. Con esta base, Guillermina comienza por exponer los conceptos básicos, las herramientas, la fragua, el yunque, organizar el fuego, cómo se ha de poner el cuerpo cuando picamos, el color del hierro candente... añadiendo siempre comentarios y anécdotas personales que te hacen descubrir a personajes como Uri Hofi, que ha supuesto una transformación en ámbitos tan fundamentales como las propias herramientas.
Yo mismo fui para compartir sólo el desayuno y me quedé hasta casi la noche, llevado por la sensación de que si me marchaba siempre me estaba perdiendo algo interesante y cautivado de una manera que, como me dijo después la propia Guillermina, me hacía brillar los ojos a las puertas del infierno, un infierno, un fragua de la que salen objetos útiles y trabajados a golpes que llegan hasta la propia esencia del material y dirigidos por la sensibilidad y la maestría del forjador.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…