Performance – průvod, emanace éterických bytostí na festivalu 4+4 dny v pohybu
/
Performance – parade, emanation of ethereal beings in festival 4+4 days in motion

„Šťourači a hledači“ je technopatafyzická iniciace a pouliční rituální performance, doprovázející výzkumný projekt Imagosféra. Projekt slouží k prozkoumávání neviditelného labyrintu města, obydleného nesčetnými druhy a čeleděmi éterických bytostí, živících se a žijících uvnitř elektromagnetickém vlnění. Součástí představení je demonstrace přijímače a setkání se jednotkou tzv. šťouračů, vymetávajících, vymítajících a metajících signály. Šťourači šťouracími nástroji bytosti šťourají, vymetajíce tak meandry a záhyby éteru. Bytosti nejenom vymetají, ale též odmetají směrem k hledačům, kteří je následně lapají, nebo se o to pokouší. Emanace neviditelného vrcholí v rituálním zasvěcení do obrazového videohájemství.

Michal Kindernay, Ondřej Vavrečka, Matěj Strnad, Miloš Vojtěchovský a spolupracovníci.

/

Pokers and Seekers is a techno-pataphysical initiation and ritual street performance, organized as part of the Imagosféra research project. The project’s aim is to study the invisible labyrinth of the city, inhabited by countless species and taxonomic families of ethereal beings, feeding on and living within electromagnetic radiation. The performance includes a demonstration of a receiver and an encounter with a unit of so-called pokers, who sweep, exorcise, and throw signals. Pokers use their poking instruments to poke beings, sweeping out the twists and turns of the ether. They not only sweep out beings, but also sweep them towards seekers, who then catch them – or at least try to. The emanation of the invisible culminates in a ritual initiation into the visual video-realm.

Michal Kindernay, Ondřej Vavrečka, Matěj Strnad, Miloš Vojtěchovský and other collaborators.
ctyridny.cz/en/program_2012/pokers-and-seekers/

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…