animacevsup

Joined
Czech Republic

User Stats

Profile Images

User Bio

Ateliér filmové a televizní grafiky na VŠUP má dnes již poměrně dlouhou tradici, která vznikla v době profesorského působení Adolfa Hoffmeistera a později Miloslava Jágra. Název ateliéru v sobě zahrnuje nejenom hlavní směr, tj. animovaný film, ale i vše, co s filmovou tvorbou volně souvisí (obrázkové příběhy, prostorové objekty, např. filmové loutky, filmové ceny, filmové plakáty, hry, hračky, loutková a papírová divadélka apod.). Takový „hravý" přístup k animovanému filmu odpovídá výtvarnému charakteru naší školy, a navíc částečně kompenzuje přísné nároky na pečlivost a trpělivost, které jsou spojeny s animací. V této koncepci ateliéru spočívá i odlišnost a doplněk k podobné katedře animovaného filmu na FAMU, která své studenty připravuje daleko svědomitěji na vstup do filmové praxe. Přesto by absolventi našeho ateliéru neměli být pouhými výtvarníky animované tvorby, kteří bezradně čekají na pomoc zkušenějších „famáků".

Nové konkurenční podmínky privatizované kinematografie vyžadují dobře připravené autory, kteří se orientují ve všech výrobních fázích klasické i moderní audiovizuální tvorby. Proto osnovy našeho ateliéru netvoří pouze úkoly spojené s oblastí fantazie, ale samozřejmě i předměty, v nichž se studenti učí „přemísťovat" své výtvarné představy na filmové plátno nebo na obrazovku. Jsou to především základy kreslené a loutkové animace, kterým dnes věnujeme asi více pozornosti než v minulosti.
S filmovou realizací úzce souvisí i další stejně důležité předměty jako např. scenáristika a dramaturgie nebo střihová skladba. Jsou to obory, které učí pravidlům „filmové řeči" čili způsobům, jak jednotlivé rozhýbané obrázky spojit v souvislý logický celek. V našem případě to často znamená i proměnu výtvarníka-ilustrátora ve výtvarníka-filmaře.
Český animovaný film prochází v posledních letech mnoha změnami, které jsou vyvolány jednak novými ekonomickými podmínkami a jednak narůstajícím vlivem počítačů a videotechniky. Jsou to silné tlaky, které ovlivňují estetiku a charakter současné animace a otevírají možnosti, které by byly před několika lety nemyslitelné.
Tyto nové technologie přinášejí do našeho oboru i mnoho pozitivní anarchie a vlastně ruší staré hranice mezi filmem hraným a animovaným. Z toho pak samozřejmě vyplývají i nová pravidla „filmové řeči", která se často liší od tradičních pouček. Osobně tyto moderní způsoby neodmítám; na druhé straně jsem ale přesvědčen o nutnosti poznání základních klasických pravidel a technologií, tak jak je znali a učili naši předchůdci. Z těchto důvodů vedu své studenty k tomu, aby jejich cesta k počítačové animaci nezačínala ve virtuální realitě, ale u obyčejné tužky, štětce a papíru.
Animovaný film má v Čechách dobrou a dlouhou tradici. Proto by absolventi našeho ateliéru neměli být jen šikovnými a přizpůsobivými výtvarníky a animátory, nýbrž i výraznými a tvrdohlavými individualitami, kteří dobré jméno českého animovaného filmu nenechají rozpustit v oceánu japonsko-americko-čínsko-korejské animace.

Osobnosti, které působily v ateliéru: Adolf Hoffmeister, Miloslav Jágr, Jiří Barta, Michaela Pavlátová, Barbora Šalamounová, Barbora Dlouhá, Jan Balej
kontakt

nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1, č. m. 402
tel.: +420 251 098 270
e-mail: film@vsup.cz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
vedoucí ateléru

ak. mal. Jan Balej (vedoucím od roku 2007)
(*1958 v Praze)
Vystudoval Střední odbornou školu výtvarnou a poté Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (ateliér Filmové a televizní grafiky).
V roce 1990 spoluzaložil studio Hafan film, které dnes vede. Toto studio se zaměřuje na animovanou tvorbu, především loutkový film pro děti i dospělé. Pracuje jako výtvarník, scénárista a režisér.
Je členem České filmové akademie, Evropské filmové akademie a členem Umělecké rady FAMU.
asistetntky

ak. mal. Patricia Ortiz Martinez (asistentka od roku 2007)
Absolvovala vysokou školu Bellas Artes de San Carlos ve Valencii (Španělsko) v oboru malba. Během studií díky stipendiím cestovala, 4. ročník absolvovala na VŠUP v Praze. Dokončila 5. ročník na Instituto de Arte moderno ISA v Havaně (Kuba). Po ukončení studií v roce 2003 se vrátila do Prahy, kde jsem díky stipendiu Leonardo da Vinci byla na praxi v Hafan film studiu, kde realizovala různé projekty. V současnosti pracuji jako kameramanka na projektu Karlík, zlatá rybka, seriálu režiséra Jana Baleje, dále připravuji seriál pro Českou televizi a spolupracuje na přípravě celovečerního animovaného filmu.

MgA. Zuzana Bukovinská
Je absolventkou katedry kamery na FAMU, pracovala ve Studiu Jiřího Trnky na Barrandově jako asistentka kamery, pak byla ve Studiu Anifilm ve stejné funkci a v současnosti je odbornou asistentkou v ateliéru Filmová a televizní grafika VŠUP Praha u Jana Baleje. Spolupracovala při výrobě večerníčků pro Českou televizi, ale i na autorských filmech, například s Pavlem Koutským, Jiřím Tyllerem atd. V současné době též účastní natáčení plastelínového večerníčku Žížaláci režíséra Miroslava Gála ve studiu Hafan film.
konzultační hodiny

úterý a čtvrtek + pro uchazeče po telefonické dohodě
seznam studentů

Tereza Vostradovská
Pavla Šnajdarová

Jan Drozda
Tereza Kotíková
Bohdan Dušek

Anna Mastníková
Filip Pošivač

Barbora Zadražilová
Jana Hrušková
Agáta Mayerová
Pavel Kahotska

Jaromír Plachý
Radim Jurda
Jan Šíma

Alžběta Beránková
Lenka Božoňová
Jaromír Císař
akce ateliéru

účast na workshopech - animace s dětmi a pro děti - Mezinárodní festival animovaných
filmů ANIFEST - Třeboň + Teplice - již 5 let
účast na workshopech studentů zemí visegrádské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika) - v rámci festivalu ANIFEST
spolupráce se základními školami - pořádání workshopů animace s dětmi
spolupráce s neziskovými organizacemi - výroba animovaných filmů a pořádání workshopů (Občanská inspirace, L na druhou, Svět dětí Marie Holé v Galerii U Prstenu)
spolupráce s Českou televizí, s Televizí NOVA, s Televizí Barrandov, s Národním filmovým archivem (výroba znělky) apod.
pořádání filmových projekcí v prostorách ateliéru
prezentace ateliéru

Ateliér vyrobil dokumentární film o VŠUP - o ateliérech a dílnách.

External Links

Following

 1. tek-u
 2. Tomas Nilsson
 3. Yoho Yue
 4. Lubs
 5. PSST!
 6. Devoted to Motion
 7. Semiconductor
 8. Scion ART
 9. Floating World Comics
 10. HiraLion BetaLand
 11. Steve Scott
 12. The Attic Door
 13. Stake Productions
 14. Truth&Rights
 15. takashi ohashi
 16. Handsdown Pictures
 17. PAT VAMOS
 18. EBTV Entertainment Boutique

+ See all 156