...

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Unul este Domnul şi dătătorul vieţii şi este unul care răcnind umblă să ia domnia şi să fie el stăpân pe oameni.
Pe cine l-ai primit să-ţi fie Domn? De aci se despart apele. Aci e cumpăna apelor. Hristos Fiul lui Dumnezeu, îţi este lumină sau sminteală? Pe Hristos Fiul lui Dumnezeu Îl primeşti să-ţi fie învăţător al vieţii sau mai ai şi pe alţi învăţători împotriva Lui. „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea” (Matei 12,30).
Ba şi „spre semnul Lui se vor împotrivi” - Sfânta Cruce - şi nu-i mirare, căci are puterea să ardă pe domnul fără cruce. - Pr. Arsenie Boca

Părintele Arsenie Boca, este considerat de mulți printre care mă număr, nu numai sfânt dar chiar un mare stâlp al Ortodoxiei din România. Sfânt, cu duh proorocesc și apostolesc, Arsenie Boca ne-a lăsat o zestre vie prin scrierile sale și prin multele mărturii a celor ce l-au cunoscut. Oricine se hrănește cu acestea, le va simți ca o mâncare duhovniceasca curată, concentrată dar totuși ușor de consumat de fiecare.
Aceasta ușurință, datorită înțelegerii clare a științei moderne a celor văzute, în cuprinsul înalt al celor nevăzute. Scrierile lui nu se compară cu ale nimănui, deosebindu-se prin sinteză, profunzime, frumusețe și claritate.
Cel ce se hrănește cu aceste scrieri își va reaprinde jarul prăfuit al credinței, într-un puternic foc mistuitor de iubire și cunoaștere pentru Dumnezeu.
Unui începător nu recomand a se mai împrăștia, ci îi recomand liniștirea, citirea Noului testament, a scrierilor de foc ale părintelui Arsenie Boca, rugăciunea din cămăruța lui și participarea la Sfânta Liturghie! Abia mai apoi va putea consuma ușor și alte surse de cunoaștere poate mai complexe, mai dificile sau diluate.
Precum Mântuitorul, Maica Domnului, îngerii și sfinții, părintele Arsenie Boca e viu și contemporan zilelor noastre, și cu harul lui Dumnezeu ne ajută să ne întoarcem cu bine Acasă. El este un vrednic slujitor al Domnului în ajutorul nostru, arătat nouă prin mulțimea minunilor de tot felul dar mai ales celor sufletești, prin întoarceri la credință, învieri, a celor ce-l roagă. Părintele Arsenie Boca poate fi cerut ca mijlocitor prin rugăciune de oriunde, dar cu totul special la mormântul lui de la mănăstirea Prislop, devenit imediat de la trecerea sa loc de pelerinaj, după cum a și profețit.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Following

  1. AnGeL Ministries