Art.43 TV Plus

Joined
Kraków Poland

User Stats

Profile Images

User Bio

"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii"! (1 Kor 9,16)

Salezjański ruch Art. 43, stawia sobie za cel głoszenie Ewangelii poprzez środki masowego przekazu. Założony przez młodych Salezjanów w Krakowie w 2007r. Skupia obecnie Salezjanów i wolontariuszy salezjańskich w Polsce i nie tylko. Grupy Art 43 pracują obecnie w Krakowie, Lądzie, Pile, oraz w Ghanie. Nazwa naszego ruchu wywodzi się z Artykułu 43 Salezjańskich Konstytucji: ,,Pracujemy w dziedzinie przekazu społecznego. Jest to szczególne pole działania, które należy do priorytetowych zadań apostolskich posłannictwa salezjańskiego. Nasz Założyciel wyczuwał doniosłość tej szkoły dla mas, która tworzy kulturę i upowszechnia wzorce życia, dlatego zaangażował się w oryginalne przedsięwzięcia apostolskie, aby bronić i podtrzymywać wiarę ludu. Za jego przykładem uznajemy za dary Boże wielkie możliwości, jakie przekaz społeczny stwarza dla wychowania i ewangelizacji.” Przedstawiamy Państwu kanał naszej internetowej telewizji, gdzie możecie zobaczyć dotychczasowe owoce naszej pracy. Są to filmy za równo amatorskie jak i profesjonalne. Przestawiają działalność Salezjanów Księdza Bosco, wolontariuszy i innych członków rodziny salezjańskiej w kraju i na misjach. 

Ks. Roman Sikoń SDB

External Links

Following

  1. ART43AFW
  2. Peter Rinderer
  3. Edward Zubrzycki
  4. ajacol
  5. Maciej Witkowski
  6. SDBO TV
  7. Krzysztof Golonka
  8. Harry Pill - Videvo
  9. Cezary Nescior