or cancel
 1. Biblioteksdagarna 2014: Inga Lundén och kulturnämndens ordf Tomas Wennström välkomnar.

  23:17

  from Svensk biblioteksförening / Added

  66 Plays / / 0 Comments

  Tomas Wennström, kulturnämndens ordförande i Umeå, och Inga Lundén, avgående ordförande för Svensk biblioteksförening, hälsar välkomna till…

 2. Biblioteksdagarna 2014: Trender som (be)rör biblioteken, Magnus Kempe, Kairos Future

  45:18

  from Svensk biblioteksförening / Added

  145 Plays / / 0 Comments

  På uppdrag av Svensk biblioteksförening har analysföretaget Kairos Future genomfört en analys av omvärldstrender som kan få betydelse för bibliotekens framtid.…

 3. Biblioteksdagarna 2014: #skaparbibblan - om makerspaces, digitala lab och skapande på bibliotek

  47:08

  from Svensk biblioteksförening / Added

  139 Plays / / 0 Comments

  Sedan ett antal år tillbaka har rörelsen Makers utkristalliserat sig – människor med olika kompetenser som delar kunskap med varandra. Företeelsen har nu börjat ta…

 4. Biblioteksdagarna 2014: I Regeringens tjänst - med uppdrag att samverka och påverka

  50:28

  from Svensk biblioteksförening / Added

  59 Plays / / 0 Comments

  I den nya bibliotekslagen står det att KB, de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna tillsammans ska följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.…

 5. Biblioteksdagarna 2014: Nya bibliotekslagen - vad kräver den av oss? Niclas Lindberg, Svensk biblioteksförening

  43:48

  from Svensk biblioteksförening / Added

  186 Plays / / 0 Comments

  Den 1 januari trädde en ny bibliotekslag i kraft. Den ställer högre krav på biblioteken i många avseenden, bl.a. vad avser prioriterade grupper, främjande av litteraturens…

 6. Biblioteksdagarna 2014: Läsandets kultur, Johanna Koljonen

  45:45

  from Svensk biblioteksförening / Added

  124 Plays / / 0 Comments

  Johanna Koljonen talar om betydelsen av en läsandets kultur för individens möjlighet att göra sin röst hörd i det offentliga samtalet. Hon tar bland annat upp betydelsen…

 7. Biblioteksdagarna 2014: Läsa för lite eller läsa för livet - nya mål för litteratur- och läsfrämjande

  46:35

  from Svensk biblioteksförening / Added

  68 Plays / / 0 Comments

  Riksdagen har slagit fast litteratur- och läsfrämjande som ett nationellt mål: ”Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda…

 8. Biblioteksdagarna 2014: Läsa för att lära, Karin Taube, Umeå universitet

  45:18

  from Svensk biblioteksförening / Added

  21 Plays / / 0 Comments

  Karin Taube menar att man ska ta till alla knep för att ge pojkar manliga läsförebilder och att man hellre ska låta läslusten styra än att få dem att läsa…

 9. Biblioteksdagarna 2014: Konferensen avslutas av ordf Calle Nathanson och Nina Björby, Region Västerbottens kulturberedning

  08:55

  from Svensk biblioteksförening / Added

  15 Plays / / 0 Comments

  Konferensen avslutas av Nina Björby, ordförande i Region Västerbottens kulturberedning, samt Calle Nathanson, nyvald ordförande för Svensk biblioteksförening. Karin Bergendorff,…

 10. Biblioteksdagarna 2014: Intellectual Freedom and Librarians - Professional Ethics, Barbara Jones, ALA

  31:52

  from Svensk biblioteksförening / Added

  30 Plays / / 0 Comments

  Barbara Jones är chef för avdelningen för intellektuell frihet, American Library Association. Avdelningen försvarar och främjar den intellektuella friheten på amerikanska…

 11. Biblioteksdagarna 2014: Dr. Tirong Arap Tanui, ordförande Kenyas biblioteksförening.

  08:42

  from Svensk biblioteksförening / Added

  5 Plays / / 0 Comments

  Kenyas biblioteksförening och Svensk biblioteksförening samarbetar i projektet "Stronger together". Biblioteksdagarna 2014 och Svensk biblioteksförenings årsmöte…

 12. Martin Schibbye, journalist och författare, Litteraturens och bibliotekets betydelse i fångenskap.

  39:52

  from Svensk biblioteksförening / Added

  26 Plays / / 0 Comments

  Föreläsning hölls på Svensk biblioteksförenings och Svenska Unescorådets konferens "Att leva och andas IFLA:s biblioteksmanifest" 19 mars i Stockholm. På…

Browse Videos

Svensk biblioteksförening

Here are all of the videos that Svensk biblioteksförening has uploaded to Vimeo. Appearances are videos that Svensk biblioteksförening has been credited in by others.

Also Check Out