Tačka kulturnog kontakta

Joined
Beograd, Srbija

User Stats

Profile Images

User Bio

Kancelarija Tačka kulturnog kontakta - Cultural Contact Point – CCP, je nacionalno implementaciono telo programa Kultura 2007-2013 Evropske Unije. Kancelarija TKK promoviše Program, organizuje seminare i radionice, te pruža savetodavnu i tehničku pomoć kulturnim delatnicima prilikom konkurisanja.

External Links

Following

  1. branimir milovanovic