tarasarewae

 1. No One Remembers

  Written, Produced and Directed By Pascal Payant

  A couple struggling with their engagement in Hollywood.

  The movie shows marriage as a contractual agreement instead of a passionate love affair between two people. Through a Hollywood couple crisis, we discover that marriage is not for everyone.

  Starring:
  Trisha Lurie & John Harpster, Eddie Jarvis

  Screenplay By:
  Pascal Payant & Stéphanie Locas

  Music By:

  Shamrain (huge band in Finland),
  Matti Reinola (one of the band member of Shamrain)
  Glissando,
  Kill the Zodiac

  Sound Design by:
  Syllabes (company in Montreal)

  Premiere with Love Requiem , 8 April at the Westwood Crest Theater. over 350 peoples, medial, celebs...

  Shot with the Sony Ex1 and Letus Extreme in 2 after noon only. no budget and no technical team.

  FOLLOW ME ON FACEBOOK
  on.fb.me/pYeiL4

  # vimeo.com/11469221 Uploaded 1,996 Plays / / 4 Comments Watch in Couch Mode
 2. Directed By Pascal Payant
  Written By Pascal Payant & Stéphanie Locas
  Cast: Vlada Verevko
  Music By American Dollar & Gris
  Sound Design By Martin Blanco
  Hair & Make up By Christine Cho

  FOLLOW ME ON FACEBOOK
  on.fb.me/pYeiL4

  # vimeo.com/13965255 Uploaded 1,930 Plays / / 4 Comments Watch in Couch Mode
 3. stop-motion-pictures
  CANON EOS 1000D
  Movie by : Mey
  "Lahang nu kengeng nyandak tina tangkal kawung teras di taheur digolakeun, lodong tilas lahang dipuput ku suluh hurung nu diasupkeun kana lodong supados lahang engkena teu haseum, lahang ngagolak saterasna ngabudah atanapi disebat kekejoan, kekejoan ieu dipiceunan malih dina kekejoan ieu sok ngangkat kokotor kayaning injuk atanapi areng tina tilas muput.

  Teras nyengka , cirina jumlah lahang tos orot ampir satengahna, ngagolakna tos teu siga cai ngagolak tapi teu acan patos kintel, ieu biasa disebat wedang. Bentenna nyengka sareng wedang, nyengka kaayanna (kondisina), wedang mah barangna/warugana/caina

  Saatos nyengka disebat rumambat, cirina tos teu ngagolak tapi siga budah nu buburialan semu koneng, pami diangkat ku susuk teu nyurulung tapi siga rambat lancah (teu pegat), dina rumambat ieu tos cekap diduga, nyaeta nyandak sakedik tina katel dilebetkeun kana cai tiis dina siwur (gayung) ka ayeunakeun kadang kawis sok dina gelas atanapi cangkir, saupami eta namper oge kintel teu liyur disebatna tos “nitis, saupami teu nitis wae dipepes ku kalapa dikeureutan atanapi ku suuk, nitis henteuna gumantung kana sae henteuna lahang.

  Atuh tos nitis mah katel di jait teras di”guis, nyaeta “diaduk” supados gulana lemes jabi herang, oge bari rada niiskeun.

  Tos beres kitu teras dicitak aya ku batok aya ku ganduan, ganduan didamel tina awi tali, anapon tilam ganduan namina ebeg, panyiuk tina katel kana ganduan disebat emet. Sesa gula tina katel namina kukurud, sedengkeun tina sesa nu aya dina ebeg atanapi ganduan disebat cecepet"

  # vimeo.com/24667428 Uploaded 334 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 4. traditional and culture of SUNDA

  # vimeo.com/17330259 Uploaded 242 Plays / / 1 Comment Watch in Couch Mode
 5. the perfect hidding man, true spy,
  movement by sheiba rio
  target : sherly
  movie by mey yorke

  # vimeo.com/19224043 Uploaded 89 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

tarasarewae

Mey

all about Art

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels