1. El projecte expositiu s'ha fet des de la selecció d'una sèrie de treballs, tots ells vinculats a ACVic Centre d'Arts Contemporànies en diferents moments i àmbits de la seva tasca centrada en la relació entre art, educació i territori. Consisteix en una rearticulació tematitzada a partir de projectes que han format part de la programació (expositiva, educativa o de producció). Des d'aquesta selecció, s'articula un espai expositiu que és alhora magatzem, taller i lloc de debat, en el qual en el transcurs de l'exposició s'hi desenvolupen algunes activitats. Una exposició que fa referència a processos de creació i socialització que habitualment no són visibles, però que condicionen el sentit i l'existència dels projectes que s'hi presenten. Tots ells responen a una idea de creació col·lectiva, de projectes complexos que són alhora activadors de processos, catalitzadors d'idees i propositivament reproduïbles

  art i educació Jordi Canudas, espai públic i dispositiu mòbils Santiago Cirugeda, Makea, Straddle3, Todo por la Praxis, disseny útil Curro Claret, cartografies col·laboratives Guifi.net / Efraín Foglia, Iconoclasistas, Mona Fawaz / Ahmad Gharbieh / Mona Harb, Stalker / Primavera Romana, Torolab, crítica social Núria Güell
  Projecte a cura de Ramon Parramon en col·laboració amb Maral Mikirditsian i Laia Solà.

  Vídeo realitzat per Hugo Barbosa per a la web de La Capella BCN bcn.cat/lacapella

  # vimeo.com/38977869 Uploaded 61 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

 2. La exposición que Nilausen presenta en La Capella, “Sisyphus, rhopography and a headless chicken”, parte de la visión del artista convertido, en ocasiones, en una especie de John Wayne de la pintura contemporánea: “shoot first, ask questions later”. O quizás, más bien de un pollo sin cabeza. Instintivo. Toma todas sus decisiones a base de reflejos espasmódicos; posteriormente, por suerte, las analiza.

  El discurso extra-pictórico, que hoy por hoy podríamos llamar narrativo, en el caso de Nilausen pocas veces se descubre a primera vista. Se encuentra velado, en un segundo plano. La ventaja –y su problemática– es todo aquello que se convierte en sensaciones al contemplar la pintura. Un juego, ya no de azar, sino de coincidencias y conexiones, más parecido a los enlaces en YouTube que al rizoma de Deleuze y Guattari.

  Vídeo realizado por Hugo Barbosa para la web de La Capella BCN bcn.cat/lacapella

  # vimeo.com/45950898 Uploaded 33 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

 3. L’exposició que Nilausen presenta a La Capella, “Sisyphus, rhopography and a headless chicken”, parteix de la visió de l’artista convertit, en ocasions, en una espècie de John Wayne de la pintura contemporània: “shoot first, ask questions later”. O potser, més aviat d’un pollastre sense cap. Instintiu. Pren totes les decisions a base de reflexos espasmòdics; posteriorment, per sort, les analitza.

  El discurs extrapictòric, que ara com ara podríem anomenar narratiu, en el cas de Nilausen poques vegades es descobreix a primera vista. Es troba velat, en un segon pla. L’avantatge –i la problemàtica– és tot el que es converteix en sensacions quan es contemplar la pintura. Un joc, ja no d’atzar, sinó de coincidències i connexions, més semblant als enllaços a YouTube que al rizoma de Deleuze i Guattari.

  Vídeo realitzat per Hugo Barbosa per a la web de La Capella BCN bcn.cat/lacapella

  # vimeo.com/45950699 Uploaded 70 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

 4. The exhibition presented by Nilausen in La Capella, “Sisyphus, rhopography and a headless chicken”, is derived from the artist’s vision in which, he at times, becomes a sort of John Wayne of contemporary painting: “shoot first, ask questions later”. Or maybe more like a headless chicken. Instinctive, making decisions based on spinal reflexes. Luckily, a posterior analysis is possible.

  The extra-pictorial discourse, what today might be called narrative, is rarely noticeable at first in the work of Nilausen. It is veiled in the background. Its advantage – and problematic – are those things that become sensations when contemplating painting. No longer a game of chance but a play on coincidences and connections, closer to the links on YouTube than Deleuze and Guattari’s rhizome.

  Video made by Hugo Barbosa for La Capella BCN bcn.cat/lacapella

  # vimeo.com/45950701 Uploaded 135 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

 5. Beat Box is an installation that turns Espai Cub into a musical instrument, a drum machine or beat box. The very walls of the space act as a soundboard, hit by a series of small electromagnetic hammers that surround both the inside and outside of the cube, forming a loop.

  Video made by Hugo Barbosa for La Capella BCN bcn.cat/lacapella

  # vimeo.com/45950696 Uploaded 185 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Follow

La Capella

Barcelona Cultura Plus

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels