1. # vimeo.com/51602845 Uploaded 329 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
  2. Temagruppen har ägnat 2011 åt att ta fram en rapport om praktik som metod. Praktik är ett slitet ord med en vid innebörd och företeelsen går att finna på flera håll i samhället. I arbetet med rapporten har vi under resans gång fått erfara att det inte går att luta sig tillbaka på en mall för hur man ska göra, utan man måste hela tiden utgå från individen när man definierar och planerar praktik.

    # vimeo.com/33395361 Uploaded 416 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
  3. En film om implementering av samverkansprojekt för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden. Filmen baseras på rapporten med samma namn skriven av forskarna Christian Jensen och Björn Trägårdh på handelshögskolan i Göteborg för Temagruppen Unga i arbetslivet.

    temaunga.se

    # vimeo.com/38238770 Uploaded 182 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Ungdomssstyrelsens Rikskonferens

Temagrupp Unga Plus

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels