Philharmonia Orchestra (Polski)

Koncert wiolonczelowy Witold Lutosławski napisał dla Królewskiego Towarzystwa Filharmonicznego z myślą o wielkim wiolonczeliście Mścisławie Rostropowiczu, który wykonał go podczas premiery w Royal Festival Hall w Londynie w 1970 roku. Tom Hutchinson z Królewskiego Towarzystwa Filharmonicznego przybliża historię zamówienia.

# vimeo.com/64393022 Uploaded 33 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Follow

Philharmonia Orchestra (Polski)

Philharmonia Orchestra Plus

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels