1. Институтот за комуникациски студии

    # vimeo.com/86491959 Uploaded 33 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Институтот за комуникациски студии

School of Journalism and PR Plus

Институтот за комуникациски студии (ИКС) е водечка научно-истражувачка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. ИКС во Македонија има двоен фокус: со академските


+ More

Институтот за комуникациски студии (ИКС) е водечка научно-истражувачка организација во областа на студиите по новинарство, медиуми, односи со јавност, политичка комуникација и корпоративно комуницирање. ИКС во Македонија има двоен фокус: со академските и применетите истражувања да ја унапредува науката и да им биде поддршка на практичарите; и преку постдипломските студии да изгради мрежа на млади истражувачи кои ќе ги зајакнуваат столбовите на овие научни дисциплини.

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels