”Korta stunder, många gånger, gör att öppen intelligens blir uppenbar hela tiden.”

Balanced View erbjuder ett globalt stödsystem för alla som önskar uppleva fullständig mental och känslomässig stabilitet och öppen intelligens i alla situationer. Detta ger en förmåga att vara av direkt och djupgående nytta för sig själv och andra. Information om undervisningstillfällen på olika platser över hela världen samt tillgång till en stor mängd stödjande föredrag och böcker som gratis nedladdningar finns på balancedview.org

# vimeo.com/91894010 Uploaded 184 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Follow

Aminah: Balanced View

Balanced View Sweden/Norway Plus

Balanced View erbjuder ett globalt stödsystem för alla som önskar uppleva fullständig mental och känslomässig stabilitet och klarhet i alla situationer. Detta ger en förmåga att vara av direkt och djupgående nytta för sig själv och andra. Information om undervisningstillfällen på olika platser över hela världen samt tillgång till en stor mängd stödjande föredrag och böcker som gratis nedladdningar finns på balancedview.org

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels