CROSSCULTURAL GUIDE Brno (11. 6.–28. 8. 2011)

Okolo Brněnské přehrady s Morrisem a Christem /
Around the Brno Reservoir with Morris and Christ

Morris Dikenka Kazadi se narodil 1972 v Kinshase a Christ Donald Ngoka 1986 v Brazzaville (Kongo). Do České republiky se přistěhovali v roce 2005 a 2006. Pracují v textilní společnosti Nová Mosilana.

# vimeo.com/28884698 Uploaded 211 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

CROSSCULTURAL GUIDE Brno (11. 6.–28. 8. 2011)

GUERILLA.film Plus

CROSSCULTURAL.cz
___________________________________________________

Dokumentární projekt GUERILLA.film vycházející z autorského projektu Barbory Klímové.

Projekt nepředstavuje dokumentaci ve smyslu přímé součásti autorského projektu Crosscultural


+ More

CROSSCULTURAL.cz
___________________________________________________

Dokumentární projekt GUERILLA.film vycházející z autorského projektu Barbory Klímové.

Projekt nepředstavuje dokumentaci ve smyslu přímé součásti autorského projektu Crosscultural Guide.
_______________________________________________________
PROJEKCE!

Dokumentární premiéra proběhne během tří večerů.

Stopáž každého dílu dokumentárního cyklu má cca 20 minut. 
V rámci projekce bude pro návštěvníky přichystáno občerstvení a speciality národních kuchyní ze strany protagonistů filmu. Po projekci proběhne volná diskuze s hosty.
Projekce ve Galerii architektury - Fórum 4AM (Starobrněnská 18) a to v termínech 31. 8., 14. 9. a 28. 9.

První projekce - 31. 8. 20:00 (Středa)

Program:  1. Morris a Christ (Okolo Brněnské přehrady s Morrisem a Christem)
   2. Anne (Vybrané památky středu města s Anne)
   3. Robin (Robinova trasa po stopách kriminality v Brně)
   4. Don (Donovy oblíbené restaurace, vinárny, bary, kavárny na začátku sedmdesátých let)

Druhá projekce - 14. 9. 20:00 (Středa)

Program:  1. Nica (Nakupování s Nicou)
2. Luiz (Návštěva vysokoškolských kolejí Vinařská s Luizem)
3. Nabi (Exkurze do míst podnikání, bydlení, a odpočinku Nabiho)
4. Andrew (Důležitá místa v paměti Andrewa)

Třetí projekce - 28. 9. 20:00 (Středa)

Program:  1. Min Tun (Oblíbené asijské bistro Min Tun Min So)
2. Florian (Na špacír s Florišem! – kam chodil a kam chodí)
3. Lyuben (Na cestě do… podle Lyubena)
4. Lidija (Středem města ve stopách Lidije)
_______________________________________________________

Barbora Klímová ve spolupráci s Evou Kaličinskou, GUERILLA.film a dalšími účastníky zrealizovalaia cyklus komponovaných procházek, jejichž program je k vidění níže.

Crosscultural Guide

Projekt si klade za cíl mapovat Brno prostřednictvím zkušeností lidí, kteří se zde nenarodili. Na základě jimi komponovaných procházek vznikne alternativní průvodce městem.

Projekt se uskutečňuje v rámci Sochy v ulicích / Brno Art Open 2011
_______________________________________________________

Barbora Klímová in cooperation with s Eva Kaličinská, GUERILLA.film a other participants
cordially invite you to the composed walks

Crosscultural Guide

The project aims to map Brno through the experiences of people who were not born here. An alternative city guide will be created from their walking tours of Brno.

The project takes place within Sculptures in the Streets / Brno Art Open 2011
_______________________________________________________

PROGRAM:

Vycházky od Domu umění, Malinovského nám. 2, Brno

12. 6. 2011, 14:00
Okolo Brněnské přehrady s Morrisem a Christem
Morris Dikenka Kazadi se narodil 1972 v Kinshase a Christ Donald Ngoka 1986 v Brazzaville (Kongo). Do České republiky se přistěhovali v roce 2005 a 2006. Pracují v textilní společnosti Nová Mosilana.

13. 6. 2001, 10:45
Vybrané památky středu města s Anne
Anne Tučková se narodila 1968 ve Washingtonu, D.C. (USA). V Brně působí 17 let jako editorka a učitelka angličtiny.

17. 6. 2011, 15:00
Robinova trasa po stopách kriminality v Brně
Robin Smith se narodil 1974 v Aberdeenu (Skotsko). Do Česka se přistěhoval v roce 1998. Učí angličtinu.

20. 6. 2011, 14:00
Donovy oblíbené restaurace, vinárny, bary, kavárny na začátku sedmdesátých let
Don Sparling se narodil 1943 v Ottawě (Kanada). Do Brna přišel v březnu 1969 učit angličtinu na Státní jazykové škole. V letech 1977 – 2009 působil na Masarykově univerzitě. Nyní je v důchodu, pracuje jako manažer Brno Expat Centre.

25. 6. 2011, 14:00
Nakupování s Nicou
Nica Mihali se narodila 1970 v Seredne Vodjanoe (Ukrajina). Do České republiky se přesunula za prací v roce 1998. Je zaměstnaná v kuchyni přijímacího střediska pro uprchlíky v Zastávce u Brna.

26. 6. 2011, 15:00
Návštěva vysokoškolských kolejí Vinařská s Luizem
Luiz Felipe Lima e Silva se narodil 1991 v Rio de Janeiro, (Brazílie). Studuje počítačové technologie.
V Brně se účastní výměnné stáže na Masarykově univerzitě.

27. 6. 2011, 13:00
Exkurze do míst podnikání, bydlení, a odpočinku Nabiho
Ing. Nabi Abassi se narodil 1957 v Kábulu (Afghánistán). V letech 1981 – 1986 studoval Vysokou školu
dopravy a spojů v Žilině. Do České republiky se z Kábulu přestěhoval v roce 2000. V Brně obchoduje s potravinami.

29. 6., 10:00
Důležitá místa v paměti Andrewa
Andrew Oakland se narodil 1966 v Nottinghamu (Velká Británie) od roku 1994 působí v Brně jako učitel a překladatel.

2. 7., 12:00
Oblíbené asijské bistro Min Tun Min Soe
Min Tun Min Soe se narodil 1984 v Mawlamyine (Barma). V Čechách žije 7 let. V současnosti pracuje jako recepční.

4. 7., 16:00
Na špacír s Florišem! – kam chodil a kam chodí
Florian Tilzer se narodil 1973 v St. Anton am Arlberg (Rakousko). V Brně působí od roku 1997 jako lektor němčiny, hudebník, dlouholetý člen taneční skupiny Filigrán, spoluorganizátor festivalu Natřikrát a poradce pro osobní rozvoj.

5. 7., 15:00
Na cestě do… podle Lyubena
Lyuben Petrov se narodil 1984 v Burgasu (Bulharsko). Do Brna přišel v roce 2007. Nejprve zde působil jako dobrovolník klubu Legato, později vystudoval malířství na Fakultě výtvarných umění v Brně.

8. 7., 11:00
Středem města ve stopách Lidije
Lidija Pilat se narodila 1962 v Daruvaru (Chorvatsko). Do Čech se přesunula v roce 1993. Pracovala nejprve jako psychoterapeutka pro uprchlíky z Bosny, později s vězni a drogově závislými.

_______________________________________________________

The Brno House of Arts, Malinovského nám. 2, Brno

12th June 2011, 14:00
Around the Brno reservoir with Morris and Christ
Morris Dikenka Kazadi was born in Kinshasa in 1972 and Christ Donald Ngoka in Brazzaville (Congo) in1986.
They moved to the Czech Republic in 2005 and 2006. They work at the Nová Mosilana textile company.

13th June 2011, 10:45
Selected monuments in the centre of town with Anne
Anne Tučková was born in 1968 in Washington, D.C. (USA). In Brno she has been active as an editor and
teacher of English for 17 years.

17th June 2011, 15:00
Robin on the track of crime in Brno
Robin Smith was born in Aberdeen, Scotland, in 1974. He moved to the Czech Republic in 1998 and teaches English.

20th June 2011, 14:00
Don’s favourite restaurants, winebars, bars and coffee houses from the beginning of the 1970s
Don Sparling was born in Ottawa, Canada in 1943. He came to Brno in March 1969 to teach English at the State Language School. From 1977 – 2009 he taught at Masaryk University. Now retired, he is Manager of the Brno Expat Centre.

25th June 2011, 14:00
Shopping with Nica
Nica Mihali was born in Seredne Vodjanoe, Ukraine in 1970. She came to work in the Czech Republic in 1998 and is employed in the kitchen of a reception centre for refugees in Zastávka u Brna.

26th June 2011, 15:00
A visit to the University dorm at Vinařská with Luiz
Luiz Felipe Lima e Silva was born in Rio de Janeiro, Brazil in 1991. He is studying computer technology and in Brno is part of an exchange scheme at Masaryk University.

27th June 2011, 13:00
An excursion to Nabi’s places of rest, living and earning
Ing. Nabi Abassi was born in Kabul, Afghanistan in 1957. From 1981 – 1986 he studied at the University of
Transport in Žilina. He moved from Kabul to the Czech Republic in 2000. In Brno he runs a food business.

29th June 2011, 10:00
Important places in Andrew’s memory
Andrew Oakland was born in Nottingham, England in 1966 and has worked in Brno as a teacher and translator since 1994.

2th July 2011, 12:00
The favourite Asian bistro of Min Tun Min Soe
Min Tun Min Soe was born in Mawlamyine (Myanmar) in 1984. He has lived in the Czech Republic for 7 years. He currently works as a receptionist.

4th July 2011, 16:00
Going for a walk with Florian! Where he has been and where he goes now
Florian Tilzer was born in St. Anton am Arlberg (Austria) in 1973. He has been active in Brno since 1997 as a teacher of German, musician, member of the Filigrán dance ensemble, co-organiser of the Natřikrát festival and as a personal development consultant.

5th July 2011, 15:00
On the way to… according to Lyuben
Lyuben Petrov was born in Burgas (Bulgaria) in 1984. He arrived in Brno in 2007. At first he was a volunteer
at the Legato club, and later studied at the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology.

8th July 2011, 11:00
Through the city centre on the trail of Lidija
Lidija Pilat was born in Daruvar (Croatia) in 1962. She moved to the Czech Republic in 1993. At first she
worked as a psychotherapist with refugees from Bosnia, and later with prisoners and drug addicts.

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels